قانونگذاران امريکايي خواستار نقش بيشتر زنان افغانستان در مذاکرات صلح شدند

شماري از اعضاي کانگرس امريکا در حالي خواستار نقش زنان افغانستان در روند گفت‌وگوهاي صلح حکومت اين کشور با گروه طالبان شده اند که بسياري از فعالان حقوق زن به‌شمول زناني که عضويت شوراي صلح را دارند، مدعي اند که حکومت در گفت‌وگوهاي صلح خواست‌هاي آن‌ها را ناديده گرفته است.

به تازه‌گي هفتاد و پنچ تن از اعضاي کانگرس امريکا، با فرستادن نامه‌اي به وزير امورخارجه اين کشور از او خواسته اند، در گفت‌وگوهاي صلح با گروه طالبان، حق و دست آوردهاي زنان افغانستان که طي هژده سال گذشته به آمده است را بايد حفظ کنند.

اين شمار از اعضاي کانگرس که شامل جمهوري خواهان و دموکرات‌ها اند، در کنار حفظ دستاوردهاي 18 سال گذشته، در اين نامه تاکيد کرده اند که بايد در گفت‌وگوهاي صلح با طالبان، صداي زنان افغان شنيده شود.

آن‌ها يک نسخه اين نامه را نيز به زلمي خليل‌زاد، نماينده ويژه  وزارت امورخارجه امريکا براي صلح افغانستان فرستاده اند.

آنان در اين نامه گفته اند: « در مذاکراتي که ميان هيأت گفت‌وگوکننده ايالات متحده با طالبان که در ماه‌هاي فبروري و مي 2019 در قطر صورت گرفت در آن از زنان افغان نماينده‌گي نشد، ضروري است که صداي زنان نه تنها در مورد حقوق شان بل، درباره آينده کشورشان شنيده شود.»

در بخشي از اين نامه همچنان آمده است: «ما از وزارت خارجه (امريکا) مي‌خواهيم که از موقف زنان افغان در مذاکرات صلح و دست آوردهايي که در اين راستا در سال هاي گذشته با مشکلات زيادي بدست آمده اند، بايد حفاظت کند».

اعضاي کانگرس امريکا، حضور دست‌کم 60هزار زن در بخش آموزش و پرورش، فعاليت کم از کم ده‌هزار زن در بخش صحت در سراسر افغانستان و فراهم شدن زمينه کار براي نزديک به هشتادهزار نفر توسط زنان تجارت پيشه را از دست‌آوردهاي مهم زنان افغان در هجده سال گذشته عنوان کرده اند.

اعضاي کانگرس امريکا در حالي خواستار حضور زنان در افغانستان شده اند که فعالان حقوق زن در افغانستان همواره از حضور کم رنگ شان در گفت‌وگوهاي احتمالي صلح با طالبان ابراز نگراني کرده اند.

به باور فعالان حقوق زن حکومت افغانستان با زنان برخورد شعاري داشته و در بسياري موارد به‌شمول پروسه صلح حق و جايگاه آن‌ها ناديده گرفته شده است.

اين در حالي است که زلمي خليل‌زاد هفته گذشته هشتمين دور سفرهايش را به هدف تسهيلات در گفت‌وگوهاي صلح افغانستان به منطقه و برخي از کشورهاي ديگر آغاز کرده و در حال حاضر سرگرم گفت‌وگوها با مقام‌هاي اين کشورها است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید