آب زور سر بالا می‌رود!

انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان برگزار می گردد. این انتخابات قرار بود در بهار امسال برگزار شود ولی به بهانه های گوناگون برگزاری آن به تعویق انداخته شد.

بادر نظر داشت احکام قانون اساسی کشور وظیفه رییس جمهور در اول جوزا از سال پنجم ریاست جمهوری به پایان می رسد و این امر سبب شده است که بسیاری ها درافغانستان ادامۀ کار اشرف غنی را پس از اول جوزا غیرقانونی اعلام کنند.

در این رابطه شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز که متشکل از دوازده نامزد ریاست جمهوری در کشور می باشد، طی مشورت هایی تصمیم گرفتند تا اعلام کنند که رییس حکومت وحدت ملی باید از اول جوزا از عهده‌اش کناره گیری کند تا رییس جمهور سرپرست عهده دار این وظیفه گردد.

اما اشرف غنی که آرزو ندارد از سمت‌اش کنار برود، به دادگاه عالی ریاست جمهوری مراجعه کرد و آن ارگان به عنوان این که بالاترین مرجع تفسیر قانون اساسی در کشور است، دوره کار حکومت اش را تا ختم انتخابات و اعلان نتایج آن تمدید کرد.

این امر نیز از سوی مردم و بسیاری از کاندیدا ها مورد نکوهش قرار گرفت و حتا سفیر امریکا در کابل آن را پذیرفتنی ندانست. این ها همه نگرانی هایی اند که در این رابطه وجود دارد ولی آب زور، سر بالا می‌رود و اشرف غنی هنوز، قدرت را رها نمی کند.

نامزدان ریاست جمهوری اکنون هشدار داده اند که اگر حکومت وحدت ملی خواسته های آنان را برآورده نکند و همچنان حکومت به رهبری اشرف غنی ادامه یابد، آنان اقداماتی را روی دست خواهند گرفت.

آنان همچنان گفته اند که در آخرین گزینه، آنان انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد. هنوز موضع گیری حکومت وحدت ملی در رابطه به اظهارات اخیر شورای کاندیدا های ریاست جمهوری ابراز نظری نکرده اند.

به نظر ما این کار نیز نتیجه مطلوب بار نخواهد کرد و بهتر است که این شورای نامزد ها در پی اقدامات جدیدی باشند که در هماهنگی با کشور های دوست افغانستان از جمله امریکا مطرح گردیده باشد.

شورای نامزدان هم در این مطالبات شان جدی عمل  نمی کنند. آنان گفته بودند که در صورت دوام این وضعیت به نافرمانی های مدنی دست خواهند زد که تا هنوز از آن خبری نیست.

ما باور داریم که اگر امریکا می‌داند اقدام سران حکومت وحدت ملی غیر قانونی است، باید به این قانون شکنی هایی که وجاهت کشور را ازمیان می برد، نقطه پایان بگذارند.

ما باور داریم که نافرمانی های مدنی در کشور برای انصراف دادن رییس حکومت وحدت ملی از ادامه کارش، مؤثر نیست و باید این مسأله را با در پیش گیری راهکاری که در آن ایالات متحده امریکا نیز دخیل باشد حل و فصل کرد و سعی نمود تا تهدید تحریم انتخابات عملی نگردد؛ زیرا نامزدهایی هستند که در این انتخابات شرکت کنند و در این صورت تیم اشرف غنی برنده میدان خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید