ازتأمين امنيت بند سلما اطمينان داده شد

به نظر مي‌رسد که نهادهاي امنيتي و استخباراتي هرات، پس از کشته شدن 10 سرباز مسؤول تأمين امنيت بند سلما به تکاپو افتاده‌اندتا امنيت اين بند را صد درصد تأمين کنند
برخي از ناظران و آگاهان نظامي، از عملکرد رياست امنيت ملي هرات در امر پيشگيري از اين رويداد خونين سخت انتقاد کرده بودند. اين ناظران معتقداند که کشته شدن اين سربازان حامل اين پيام جدي بود که بايد ظرفيت نيروهاي امنيتي مستقر در بند سلما افزايش يابد.
در همين حال داد محمد حريفي، رييس امنيت ملي هرات گفته است من به مردم اطمينان مي‌دهم که وضعيت امنيتي بند سلما به مراتب از وضعيت امنيتي ادارة امنيت ملي هرات بهتر است.
اين درحاليست که به گفتة فضل حق احسان، رييس شوراي ولايتي غور، ايران افزون بر کمک تسليحاتي و مالي به طالبان مسلح، مي‌خواهد که اين گروه را متقاعد سازد که بند سلما در هرات را تخريب نمايند.
در واقع، افزايش نيرو در بند سلما نمايانگر آن است که نهادهاي امنيتي و استخباراتي هرات، نسبت به سال‌هاي گذشته تهديدات احتمالي به اين بند را جدي گرفته‌اند.
محمد آصف رحيمي، والي نيز به رسانه ها گفته است که دشمن با افزايش دامنه نبردها در تلاش تخريب و مانع شدن از پروژه‌هاي زيربنايي مي‌باشد.
نگراني‌ها از تخريب بند سلما پس از تحرک مخالفان مسلح در ولسوالي‌هاي شيندند و چشت ولايت هرات و سقوط ولسوالي تيوره ولايت غور اوج گرفته است.
به‌تازه گي محمد عارف شاه جهان، والي فراه در يک نشست به شکايت عليه ايران در مجامع بين‌المللي به‌خاطر آن چه که او دخالت در امور داخلي کشور دانسته، پافشاري کرده‌است

اشتراک گذاری:

نظر بدهید