رييس کميسيون اصلاحات اداري: عاملان کشتار غيرنظاميان در سطح ملي و بين المللي محاکمه شوند

نادر نادري رييس کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي در واکنش به حمله تروريستي بالاي کارمندان اين کميسيون مي‌گويد که در سطح ملي و بين‌المللي براي پيگرد عاملان کشتار افراد ملکي بايد تدابير گرفته شود.

آقاي نادري روز سه‌شنبه (21 جوزا) در مراسم ترحيم پنج تن از کارمندان کميسيون اصلاحات اداري، کشتار غير نظاميان را جنايت عليه بشريت خواند.

ده روز پيش از اين، در جريان يک حمله تروريستي در شهرکابل، 5 تن از کارمندان کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي هدف قرار گرفته و کشته شدند.

آقاي نادري گفت عاملان جناياتي ازاين دست در اسناد بين‌المللي جنايت‌کاران عليه بشريت معرفي شده و براي پيگرد آنان بايد از مکانيزم‌هاي ملي و بين‌المللي کار گرفته شود.

او، خواهان شناسايي و پيگرد عاملان هدف قرار دادن کارمندان کميسيون اصلاحات اداري در داخل شد و تاکيد کرد که در سطح بين‌المللي گروه‌هاي که به کشتار افراد ملکي دست مي‌زنند بايد پيگرد شوند و زير فشار جامعه بين‌المللي قرار گيرند.

رييس کميسيون اصلاحات اداري، ضرورت عبور از ناامني به صلح را نيازمند بسيج شدن مردم به شکل جمعي خواند که در برابر جنايات در صف واحد بايستند و عاملان جنايات را به تن دادن به مذاکرات صلح وادار کنند.

آقاي نادري با اشاره به حمايت شماري از کشورهاي منطقه از گروه‌هاي تروريستي همانند طالبان و داعش، تاکيد کرد که اين کشورها در سطح بين‌المللي بايد زير فشار گذاشته شده و به قطع حمايت ازگروه‌هاي تروريستي وادار شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید