مجلس سنا: راي دهندهگان در روستاها نبايد از ثبت نام تقويتي باز مانند

مجلس سنا از کميسيون انتخابات مي‌خواهد که در روند ثبت نام تقويتي راي دهنده‌گان در انتخابات رياست جمهوري بايد زمينه ثبت نام را براي مردماني که در روستاها زنده‌گي مي‌کنند نيز مساعد سازند.

کميسيون انتخابات اعلام کرده که مراکز ثبت نام تقويتي راي دهنده‌گان در مراکز شهرها و ولسوالي‌ها باز گشايي شده است.

اما؛ سناتوران در نشست روز سه‌شنبه(21 جوزا) مجلس سنا از بازماندن راي دهنده‌گان در روستاها از شرکت در اين روند ابراز نگراني کردند.

محمد علم ايزديار معاون اول مجلس سنا در اين خصوص گفت که در روند تقويتي ثبت نام راي دهنده‌گان بايد اعتماد از دست رفته مردم به انتخابات دوباره به دست آيد در غير آن، برگزاري انتخابات سبب بي‌ثباتي در کشور خواهد شد.

آقاي ايزديار خاطرنشان کرد که در اين روند نبايد مردم دهات از ثبت نام بازمانند و کميسيون انتخابات پس از ثبت نام راي دهنده‌گان در مراکز شهرها و ولسوالي‌ها اين مراکز را به دهات نيز انتقال دهند.

به گفته او، روند کنوني ثبت نام راي تقويتي راي دهنده‌گان زير پرسش قرار دارد و اگر تدابيري براي ثبت نام راي دهنده‌گان در دهات در نظر گرفته نشود، شمار زيادي از باشنده‌گان مناطق دور دست کشور از شرکت در انتخابات محروم خواهند شد.

محي الدين منصف ديگر عضو مجلس سنا گفت که کميسيون انتخابات مراکز ثبت نام تقويتي را در مراکز ولايت‌ها و ولسوالي‌ها بازگشايي کرده و اکثريت مردم روستاها نمي‌توانند ثبت نام کنند.

آقاي منصف افزود که اکثريت مردم افغانستان در روستاها زنده‌گي مي‌کنند و اگر مراکز ثبت نام در روستاها بازگشايي نشود، اين روند ناکام خواهد بود.

به گفته او، براساس گزارش‌هاي که از مراکز ثبت نام دريافت کرده، تا هنوز هم شماري اندکي از مردم در مراکز ثبت نام شتافته و براي شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

کميسيون انتخابات روز شنبه گذشته 18 جوزا روند ثبت نام راي دهنده‌گان را در سراسر کشور آغاز کرد.

بر بنياد اعلام کميسيون انتخابات، 458 مرکز در سراسر کشور به کار آغاز مي‌کنند که تنها 247مرکز آن در غزني فعال خواهند شد. ولايت غزني به دليل عدم برگزاري انتخابات پارلماني مراکز ثبت نام راي دهنده‌گان بازگشايي نشده بود.

در اين روند، افراد واجد شرايط انتخابات از جمله کساني که تازه به کشور بازگشته باشند، سن هجده ساله‌گي را در روز انتخابات تکميل کنند، نام‌هاي‌شان در فهرست راي‌دهنده‌گان قبلي به شکل درست درج نشده باشد، از يک حوزه به حوزه ديگر نقل مکان کرده باشند، ثبت‌نام خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید