برخی مقام‌های آلمانی، مخالف گسترش اخراج پناهجویان افغانستان هستند

بوريس پيستوريوس، وزير داخله نيدرزاکسن از حزب سوسيال دموکرات (اس پي دي) با پيشنهاد گسترش اخراج پناهجويان به افغانستان مخالفت کرد. وزارت داخله آلمان در نظر دارد، اخراج پناهجويان رد شده به افغانستان ديگر محدود نباشد.

اکنون اکثر ايالت‌هاي آلمان تنها آن عده پناهجويان رد شده را به افغانستان اخراج مي‌کنند که مرتکب جرم شده باشند، يا از نظر امنيتي خطرناک پنداشته شوند و يا در روند تثبيت هويت با ادارات مربوطه همکاري نکنند. در اين ميان، اين پيشنهاد نيز وجود دارد که برعلاوه اين سه کته گوري، ديگر پناهجويان رد شده افغان نيز اخراج شوند.

سخن‌گوي وزارت داخله ايالت نيدرزاکسن به خبرگزاري آلمان در هانوفر در مورد گسترش اخراج‌ها به افغانستان گفته است: «اين پيشنهادي است که ما در شرايط کنوني آن را رد مي‌کنيم.»

او، هم‌چنان گفته است، وزير داخله نيدرزاکسن تا زماني به گسترش اخراج پناهجويان افغانستان فراتر از مجرمان و افراد خطرناک موافقت نمي کند که گزارش وزارت خارجه آلمان از وضعيت قابل قبول امنيتي افغانستان خبر دهد.

پيستوريوس گفته است که تنها امسال هشت حمله در کابل رخ داده است که تلفات زيادي را در پي داشته است.

او، افزوده است: «با پيشنهاد قابل درک وزارت داخله فدرال مبني  بر افزایش شمار اخراجی ها، ما باید معیارهای خود را حفظ کرده و نباید انسان‌های بی تقصیر را به مناطق جنگی پس بفرستیم.»

وزیران داخله ایالت‌ها و فدرال آلمان قرار است از روز چهارشنبه تا جمعه هفته جاری در شهر کیل در یک نشست سه روزه شرکت کنند. بنا بر یک طرح پیشنهادی قرار است بازگشت‌ها به افغانستان همچنان ادامه یابد و تنها به اخراج افراد خطرناک، مجرمان و کسانی که در تثبیت هویت همکاری نمی‌کنند، محدود نشود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید