پس از سلب صلاحيت نواز شريف امروز پارلمان پاکستان اجلاس ويژه را براي گزينش نخست وزير برگزار مي کند

دادگاه عالي پاکستان نواز شريف نخست وزير برحال اين کشور را به دليل دست داشتن در فساد مالي سلب صلاحيت کرد و از ادارة مبارزه با فساد اين کشور خواسته است که در اين مورد تحقيق کند.
در فرمان ايجاز افضل خان، رييس دادگاه عالي پاکستان آمده است: “نواز شريف منحيث عضو مجلس، سلب صلاحيت شده است، بنابر اين نمي تواند درمقام نخست وزيري ايفاي وظيفه نمايد.»
نخست وزير پاکستان همراه با دو پسر، يک دختر، داماد و يک تن از اعضاي حزبش يعني وزير خزانة آن به فساد مالي “در اسناد پانامه” متهم هستند.
بر اساس اسناد سال 2015 پانامه، خانواده نواز شريف در بيرون از پاکستان سرمايه دارند و سه فرزند او (مريم، حسن و حسين) در معامله هاي چند شرکت ثبت شده در بيرون ازپاکستان دست دارند. درحالي که نواز شريف تمام اين ادعا ها را رد مي نمايد. با آن هم فيصله دادگاه پاکستان در مورد سبکدوشي نواز شريف حکم نهايي است. پس از برکناري شريف، کابينة او نيز منحل شمرده مي شود. طبق اصول پارلماني در پاکستان و نخست وزير جديد از حزب حاکم يعني از حزب مسلم ليک نواز در پارلمان اکثريت دارد معرفي مي شود. چنانچه روز گذشته شاهد خاقان عباسي وزير نفت در کابينه نواز شريف به طور موقت براي 45 روز از طرف اعضاي مسلم ليگ نواز شريف عهده دار نخست وزيري گرديد و بعد از آن شهباز شريف برادر نواز شريف الي انتخابات پارلماني ماه مي 2018 مسؤوليت نخست وزيري را به عهده خواهد گرفت. درجريان 70سال گذشته در پاکستان اين هژدهمين بار است که نخست وزير برحال اين کشور از مقام اش برکنار مي شود.
در گذشته نيز لياقت علي خان ، چودري محمد علي، حسين شهيد سهروردي ، ابراهيم، اسماعيل چندريگر نورالامين، ذوالفقار علي بوتو ،محمد خان جونيجو، بينظير بوتو، غلام مصطفي جتويي، ميربلخ شير مزاري، يوسف رضا گيلاني ،دورة دوم بي نظير بوتو به شمول دوره سوم نواز شريف يکي پي ديگر ماموريت خود را در پست نخست وزيري تکميل نکرده اند. در حال حاضر اياز صادق رييس مجلس، نخست وزير موقت است و قرار است شاهد خاقان عباسي، هفته آينده در نشست مجلس براي اين پست معرفي شود.
همچنان روز گذشته، ممنون حسين رييس جمهوري پاکستان اعلام کرد که از روز يکشنبه 30 اگست نامزدهاي پست نخست وزيري مي‌توانند مدارک خود را براي تصدي پست نخست وزيري به پارلمان ارائه دهند.
امروز سه شنبه اول اگست اجلاس ويژه پارلمان پاکستان براي انتخاب نخست وزير برگزار مي گردد.
از سوي ديگر، شهباز شريف برادر نواز شريف بايد براي نخست وزير شدن از پست خود به عنوان وزير اعلي ايالت پنجاب کناره گيري کند. بعد از آن که نواز شريف نامزدي برادر خود شهباز شريف را به حيث نخست وزير آينده پاکستان اعلان کرد، عمران خان، رهبر حزب «تحريک انصاف» که رقيب حزب مسلم ليگ نواز شريف است، با انتقاد از نواز شريف براي انتخاب برادرش به عنوان نخست وزير، سنت حکومت «سلسله هاي سياسي» در پاکستان را نوعي سلطنت دانست.
وي در مصاحبه اي گفت «احزاب سياسي مانند حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف درون خود دموکراسي ندارند، آن ها احزاب خانواده‌گي هستند، در واقع اين مورد نوعي از سلطنت است.
احزاب عضو اپوزيسيون سعي دارند نماينده‌هاي براي انتخاب شدن به عنوان نخست وزير به پارلمان معرفي نمايند اين در حالي است که پيشنهاد عمران خان براي تصدي پست نخست وزيري شيخ رشيد احمد، رهبر حزب مسلم ليگ عوامي و سياستمدار کهنه کار پاکستان است. در حال حاضر حزب مسلم ليگ قاعد اعظم تحت رهبري چودري شجاعت حسين نيز پشتيباني خود را از کانديداتوري شيخ رشيد اعلان کرده است. حزب مردم به سرپرستي بلاول بهوتو پسر بي نظير بوتو نيز تلاش دارد نماينده اي را براي تصدي پست نخست وزيري معرفي کند. به گمان اغلب از طرف حزب مردم پاکستان سيد خورشيد شاه اميدوار پست نخست وزيري پاکستان خواهد شد. به هر صورت، حزب مسلم ليگ نواز شريف در پارلمان مرکزي اکثريت مطلق دارد و شخصي را که حزب مسلم ليگ نواز به پارلمان آن کشور به خاطر اخذ رأي معرفي کند برنده است و کاميابي شيخ رشيد يا خورشيد شاه از همين لحظه غير ممکن است.
حالا بر مي گرديم بر پيامدهاي برکناري نواز شريف و مشکل ناامني در مرزهاي افغانستان، در اين راستا و با توجه به اين که افغانستان در شرايط موجود در مناطق مختلف اين کشور درگير چالش هاي تروريستي بوده و عدم ثبات در پاکستان و افغانستان مي تواند اين چالش ها را تشديد کند، در حالي که برکناري نواز شريف در دو مرتبه قبل از طريق کودتاي نظامي بود، ولي اين بار ظاهراً يک محمل قانوني براي برکناري او وجود داشته يک سال پيش و پس از انتشار اسناد پاناما، سه تن از فرزندان نواز شريف متهم به پولشويي و انتقال آن به انگلستان و کشورهاي ديگر شدند. در اين ميان مريم، دختر نواز شريف به عنوان يکي از شاخص ترين گزينه هاي جانشيني پدر در حزب مسلم ليگ، حرف و حديث هاي فراواني پيرامونش ايجاد شد. البته وقتي به سابقه خانوادة نواز شريف دقت کنيم، مي بينيم که اين خانواده بسيار ثروتمند بوده و گروه اتفاق به عنوان يک گروه صنعتي داراي املاک وسيع و سرمايه فراواني است.
از سوي ديگر، با بررسي سابقة اين خانواده مشاهده مي کنيم که آن ها با ارتش، دستگاه قضايي و ساير محافل قدرت داراي اختلافات عميقي هستند. در اين راستا در دور آخر وقتي نواز شريف انتخابات را برنده شد، اين محافل قدرت، کار چنداني براي عدم رسيدن نواز شريف به نخست وزيري نتوانستند صورت دهند. نواز شريف با خانم بوتو طي يک توافق در لندن براي مبارزه مشترک با جنرال مشرف به نتيجه رسيده بودند و ميان آن ها قرار بر اين بود که هر حزبي به قدرت برسد، حزب ديگر به عنوان اقليت پارلمان اجازه دهد تا دوره پنج ساله نخست وزيري به صورت کامل سپري شود.آنچه مشخص است، اين توافق هنوز هم اعتبار دارد و پس از ترور خانم بينظير بوتو، شاهد بوديم که يک حزب سياسي در پاکستان براي اولين بار توانست دوره پنج سالة خود را به اتمام برساند. به همين دليل وقتي حزب مردم متوجه شد که نواز شريف از طريق کانال هاي قانوني در حال برکناري است، پيشنهاد کرد که با رد صلاحيت شخص نواز شريف، حزب مسلم ليگ و شاخه نواز، در قدرت باقي بماند تا دوره پنج ساله قوة اجرايي در پاکستان به پايان برسد.
در اين رابطه بايد گفت که خانواده شريف از اين ماجرا ضربه بزرگي را متحمل شدند واين که اين ضربه از چه ناحيه اي بوده است، هنوز وحدت نظري در خصوص آن وجود ندارد. در اين رابطه بايد گفت که هم ديوان عالي کشور با توجه به سابقه خود در برکناري نخست وزير و همچنين اختلاف نظرهايي که نواز شريف با ارتش داشت، همه گي دست به دست هم داد تا وي از قدرت خلع شود. البته در اين ميان سند پاناما بهانة قانوني لازم را براي رد صلاحيت نواز شريف فراهم آورد.
نکته اي که در اين ميان شايد زياد به آن توجه نشده اين است که پاکستان به عنوان کشوري در حال توسعه و درگير چالش هاي اساسي، دستگاه قضايي اش آنچنان استقلال عمل دارد که توان خلع و برکناري نخست وزير را دارا است. اين امر در کشورهاي منطقه تقريباً نادر است. چون دستگاه قضايي پاکستان ادامه دوران استعمار انگليس است. اگر به نهادهاي قدرت در اين کشور توجه کنيم، مي بينيم که نهادهاي مذهبي، ارتش و دستگاه قضايي از قدرت بالايي برخوردار بوده و از همين رو است که قوه قضاييه پاکستان با توجه به ساختار تاريخي آن و نهادهايي که از گذشته به ارث برده، توان خلع نخست وزير را از مقام خود دارد.
آن چه مشخص است، افغانستان علاوه بر چالش هاي امنيتي که دارد، بحران دروني در حکومت وحدت ملي نيز مشکل ديگريست، وضعيت در منطقه خوب به نظر نمي رسد، نه تنها افغانستان، بلکه پاکستان نيز با مشکل امنيتي روبروست. چالش هايي که بعد از سبک دوشي نواز شريف به وجود آمده، افغانستان در شرايط موجود و نياز به دقت نظر بيشتري دارد. نه تنها پاکستان با افغانستان، بلکه اکثر کشور هاي آسيايي در ساختار قدرت شان دچار مشکلاتي هستند. از آن جمله افغانستان و پاکستان، عراق، ترکيه و آذربايجان همه به نوعي دچار مشکل در ساختار سياسي خود هستند. ترديدي وجود ندارد در سبک دوشي نواز شريف از چوکي نخست وزيري، اردوي پاکستان و اداره ISI نقش مهم داشته اند که اين عوامل را مي توان داخلي گفت هر چند عوامل خارجي با توجه به شرايط منطقه تأثيرگذاري خود را داشته که بعداً در اين مورد مفصل خواهم نوشت .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید