همه به يک صدا؛ به تروريستان لعنت فرستادند!

در حالي که طالبان حملات شان را در برابر نيروهاي امنيتي کشور شدت بخشيده اند و با راه اندازي حملات نظامي و انتحاري مي خواهند بر تعدادي از ولسوالي ها حاکم، شوند، برخي از شبکه هاي استخباراتي متوسل به تفرقه مذهبي شده اند و تصميم دارند با حمله به مساجد و نمازگزاران ميان پيروان مذاهب کشور نفاق بيندازند.
پس از چند حمله هراس افگنان در کابل بر نمازگزاران، روز سه شنبه آن ها به مسجد جواديه هرات حمله کردند که ابتدا مهاجم اولي دست به گلوله باري زد و سپس مهاجم دومي مواد منفجره همراه خود را در ميان نمازگزاران در داخل مسجد منفجر و تعداد زيادي از مسلمانان را شهيد و زخمي کرد.
گروه داعش ظاهراً مسؤوليت اين جنايت را برعهده گرفت، ولي بسياري از آگاهان به اين باور اند که در عقب چنين جنايات هولناک شبکه هاي استخباراتي قرار دارند و افغانستان را ميدان جنگ هاي نيابتي شان قرار داده و مي خواهند با راه اندازي جنگ هاي مذهبي، به حريفان شان ضربه وارد نمايند.
عربستان سعودي و ايران در سطح منطقه در رقابت شديد سياسي و اقتصادي قرار دارند.
بنابر اصول افکار وهابيت که حکام سعودي به آن باور دارند و يا از اين افکار به منظور مقاصد سياسي شان استفاده مي دارند، شيعيان، رافضي و مشرک اند و به قتل رساندن آن ها اشکال شرعي ندارد.
آن ها فکر مي کنند که شيعيان وابسته به ايران مي باشند و ضربه زدن به آن ها در حقيقت ضربه زدن به ايران و تضعيف آن کشور است.
شبکه هاي استخباراتي افرادي را به همين منظور تربيت مي کنند و آن ها را آماده مي سازند که دست به جنايت بزنند.
در حالي که اين برداشت و تلقي آن ها در مورد افغانستان غلط است و در اين سرزمين گروه هاي مذهبي به ويژه اهل تشيع و تسنن با هم با وجود اختلافات مذهبي، برادروار زنده گي مي کنند و با هم مشکلي ندارند.
با توجه به همين گفته ها است که برادران اهل تسنن و تشيع، حمله به مساجد و نمازگزاران را مشترکاً محکوم و آن را در مغايرت با آموزه هاي ديني تلقي کردند.
حکومت بايد به کشورهاي منطقه و کشورهاي ذيدخل در قضيه افغانستان وانمود سازد که از دامن زدن به نفاق مذهبي در داخل کشور ما خود داري کنند و تجربه کشورهاي عراق و پاکستان را در اين سرزمين تکرار
ندارند.
گروه هاي مذهبي افغانستان در آن سطح آگاهي رسيده اند که هرگز نمي خواهند زير نام مذهب وسيله شبکه هاي تروريستي شوند.
به همين منظور است که همه مردم کشور به هر مذهبي که تعلق دارند به انتحاري هاي جاهل و حيوان صفت لعنت فرستادند و صفوف شان را بيشتر از پيش فشرده
کردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید