ریاست اجرایی؛ تأمین نیازمندی‌های مهاجران از اولویت‌های کاری حکومت است

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به مناسبت روز جهانی پناهنده‌گان، تاکید کرده است که رسیده‌گی به مشکلات پناهنده‌گان و بی‌جاشده‌گان داخلی مستلزم همکاری جامعه بین‌المللی است.
روز پنج‌شنبه (30 جوزا) برابر با روز جهانی پناهنده‌گان و آوره‌گان است. کشورها و سازمان‌های کمک کننده به پناهنده‌گان طی محافل خاصی در این روز وضعیت پناهنده‌گان و آورگان را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ریاست اجرایی با نشر خبرنامه‌ی گفته است که افغانستان از کشورهایی است که بیش‌ترین رقم مهاجران و بی‌جاشدگان (داخلی) را در جهان دارد و نیازمند همکاری و کار مشترک با جامعه بین‌المللی است تا به امور مهاجران، عودت کننده‌گان و بی‌جاشده‌گان داخلی رسیده‌گی صورت گیرد.
به نقل از خبرنامه ریاست اجرایی، بحث در این زمینه به اشتراک سازمان‌ها، همکاران و متحدان بین‌المللی افغانستان به مناسبت روز جهانی پناهنده‌گان برای افغانستان اهمیت بیش‌تر دارد، تا بار دیگر تلاش‌ها و کمک‌ها در امور مهاجران و عودت کننده‌گان مسنجم‌تر گردد و مشکلات و نیازمندی‌های آنان تشخیص شوند.
ریاست اجرایی تاکید کرده که تأمین نیازمندی‌ها و حل مشکلات مهاجران کشور در هر گوشه‌ٔ دنیا یکی از اولویت‌های مهم حکومت وحدت ملی است، اما این تلاش‌ها با توجه به رقم درشت مهاجران و حجم مشکلات هرگز قناعت‌بخش و کافی نیستند.
در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است: “ما خود را مکلف می‌دانیم تا به مشکلات، درخواست‌ها، حقوق و زمینه‌سازی برای بازگشت مهاجران و اسکان دایمی آن‌ها توجه نماییم تا زمینه برای بازگشت با عزت، مرحله‌یی و قانونی مهاجران فراهم گردد.”
از سوی هم، سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران امروز در نشستی که به مناسبت روز جهانی پناهنده‌گان در کابل برگزار شده بود، از تهیه پیش‌نویس قانون پناهنده‌گی خبرداد.
آقای بلخی افزود که قانون امور پناهنده‌گی برای ادای مسوولیت زیرکار است و قرار است در جریان امسال نهایی شود.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید