صدها تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در سه ماه گذشته بازداشت شده‌اند

مرکزعدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، از بازدات صدها تن در پیوند قاچاق موادمخدردر سه ماه گذشته، سال جاری خورشیدی خبر داده است.
خالد موحد، روز سه‌شنبه (4 سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان سه ماه نخست سال، روان 258 قضیه قاچاق مواد مخدر به هدف تدقیق و بررسی به این اداره رسیده است.
آقای موحد تصریح نمود:” پولیس مبارزه با مواد مخدر در سه ماه گذشته 321 تن را در پیوند به 258 قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده و برای رسیدگی به مرکز عدلی وقضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر فرستاده است.”
او، افزود که مدیریت تدقیق، بررسی و لابراتور مرکزعدلی و قضایی، پس از رسیدگی به این قضایا، تمام دوسیه‌ها و مظنونین را به منظور تحقیقات بیشتر، به دادستانی اختصاصی مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر رجعت داده است .
خالد موحد سخن‌گوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه بامواد مخدر تصریح کرد که در جریان سه ماه نخست سال روان، 293 تن از یک سال الی سی سال حبس، از سوی محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، محکوم به مجازات شده اند.
او، گفت که محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 202 تن را در پیوند به 148 قضیه، به حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات کرده است.
به گفته او، در همین حال، محاکم ابتداییه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بنابر نبود دلایل الزام، برای 18 نفر به شمول 10 تن موظفین خدمات عامه، برائت داده اند.
سخن‌گوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گفت که طی سه ماه گذشته پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، توسط محکمه دیوان امنیت عامه ستره محکمه به قطعیت94 قضیه، فیصله صادر شده است.
به گفته او، پولیس مبارزه با مواد مخدر افزون بر بازداشت افراد در پیوند به 258 قضیه، بیش از 630 کیلوگرام هیرویین، 86 کیلوگرام مورفین، بیشتر از 2400 کیلوگرام تریاک، بیش از 3600 کیلوگرام چرس، نزدیک به 450 کیلوگرام شیشه، هزاران تابلیت روان گردان، هزاران کیلوگرام تیزاب، مواد کیمیاوی جامد ومشروبات الکلی را کشف و ضبط کرده است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر تاکید کدره است که در سه ماه آخر سال 1397، به گونه مجموعی 230 تن در پیوند به 186 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور، برای رسیده‌گی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر مواصلت کرده بود.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید