دانشگاه‌ها از داعشیان پاک‌سازی شود !

افغانستان سال‌ها می‌شود خانه  مطمین افراطیت چپ و راست بوده است. نتیجه این کار بدبختی هایست که مردم در چهل سال اخیر می‌کشند. میلیون‌ها نفر قربانی، و میلیون‌هاتن آواره و ویرانی گسترده این سرزمین که شاید تا سالیان دیر دیگری هم آبادان نشود.

در بیست سال اخیر، اما پدیده‌یی به نام طالب دراین اقلیم عرض اندام کرد که با مصایب و آلام بی‌شماری گریبان‌گیر مردم شد و تازه در این چندماه به کمک امریکا و سازمان ملل می‌خواهیم با آن‌ها گفت‌وگو کنیم تا اگر ممکن باشد خواسته‌های آنان در یک نظام مطلوب، شکل بگیرد تا دست از افراطیت و توحش بردارند و به زنده‌گی مدنی روی آورند.

روشن است که زمینه ساز این افراط گرایی کسانی هستند که در لباس اسلامی خود را جا زده و از این رو برچیدن بساط آنان دشوار می‌باشد. داعش، گروه تفکیری یی است که در عراق و سوریه ایجاد شد و پس از ویران کردن این دو کشور و قتل عام گسترده باشنده‌گان آن‌ کشورها، در هماهنگی جامعه جهانی و قهرمانی دلیردان و دلیرزنان عراقی و سوری، دامن شان برچیده شد و به شکست رسوا کننده‌یی مواجه شدند.

داعش اما پدیده‌یی وحشتناک‌تر وغیرانسانی ترین گروه‌های تروریستی بود که با اندیشه‌های تکفیری شان حمام خون را در عراق و سوریه راه اندازی کردند و اکنون با دست‌های مرموزی برخی از آن‌ها به پاکستان و از آن جا به افغانستان راه یافته اند و داعیه سیاه البغدادی رهبر این گروه را در افغانستان پیاده می‌کنند.

پرچم داران این گروه در افغانستان که بستر مناسب افراطیت بوده، بیش‌تر در میان جنگ‌جویانیست که به جنگ عادت کرده اند، اما مفکوره داران آن‌ها در دانشگاه‌های کشور نیز وجود دارند. این داعیه داران در شکل و شمایل استاد و دانش‌جو از چندیست که دست به سازمان دهی زده اند و از میان جوانان دانشگاهی سرباز گیری می‌کنند.

طوری که همه می‌دانند دانشکده‌های شرعیات در سراسرکشور و به ویژه در دانشگاه کابل، جای مناسبی برای نشر و گسترش این گروه می‌باشد. جوانان پاک نیت را با  اندیشه‌های افراطی به سوی این گروه می‌کشانند و به این ترتیب زمینه ویرانی گسترده تر این کشور و قتل عام مردم ما رااز نو سازماندهی می‌کنند.

بازداشت مغزهای متفکر این گروه در شهر کابل همان‌هایی اند که بارها از بن لادن حمایت کرده بودند و آن جانی وحشی را مجاهد راه خدا گفته بودند. در حالی که این اقدام امنیت ملی ستودنی است، ما امیدواریم که ریشه‌های احتمالی این گروهک از دیگر نهادهای تحصیلی نیز برچیده شود.

ما باور داریم که هنوز آغاز کار است. نباید گذاشت این گروه تکفیری در نهادهای تحصیلی ریشه کنند. زیرا این کار می‌تواند برای افغانستان مخاطراتی جدی ای را در پیش داشته باشد.

داعش گروه خون آشامیست که توسط برنامه‌های شیطانی توسط بیگانه گان به افغانستان راه یافته اند و نباید گذاشت برنامه‌های شیطانی بیگانه این بار به نام داعش در افغانستان پیاده شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید