50 هزار زن در 2017 به قتل رسيده اند

نتايج تحقيقات بازرسان در ارتباط به قتل نشان مي‌دهند که زنان اکثراً قرباني خشونت هاي خانواده‌گي بوده اند. در سال 2017 حدود 87 هزار زن قرباني قتل شده اند که عامل اکثر اين قتل‌ها، شوهران يا ديگر اعضاي خانواده آن‌ها بوده اند.

سازمان ملل  متحد در يک پژوهش تازه جزييات به شدت تکان‌دهنده اي را در رابطه قتل زنان نشر کرده است. براساس مطالعات اين سازمان، حدود 50 هزار زن در سال 2017 توسط همسران و يا اعضاي خانواده خود به قتل رسيده اند.

بر بنياد يافته‌هاي سازمان ملل متحد که روز دوشنبه، نشر شده است، جمعاً حدود 87 هزار زن در سطح جهان قرباني قتل شده اند.

دفتر سازمان ملل در امور مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم در ويانا در اين گزارش تاکيد کرده است: «اکثر زنان توسط همسران خويش که تا زمان قتل با آنان بوده اند و يا همسران قبلي خويش، و نيز توسط اعضاي خانواده به شمول پدر، برادر، مادر، خواهر و يا اقارب نزديک ديگر کشته شده اند.»

در اين گزارش آمده است، اکثر زناني که توسط همسران خود به قتل مي‌رسند، شکنجه درازمدتي را سپري کرده و اين قتل‌ها به ندرت آناً صورت گرفته است.

انگيزه‌هاي مهم اين قتل‌ها، حسادت، بدگماني و يا ترس از جدا شدن خوانده شده است.

رقم قتل‌هايي که در اين گزارش نشر شده است، نشان مي‌دهد که چنين رويدادها به تناسب سال 2012 تا حدي افزايش يافته است.

براساس اين گزارش سازمان ملل، رقم قتل زنان توسط همسران يا اعضاي خانواده شان با انگيزه‌هاي خانواده‌گي در سال 2017 در کشورهاي آسيايي به 20 هزار تن مي‌رسيد، رقمي که در مقايسه به قاره هاي ديگر آمار بلندي را نشان مي‌دهد.

به تعقيب آن افريقا با 19 هزار مورد قتل زنان در درجه دوم و قاره امريکا با 8000 مورد قتل زنان توسط همسران شان در درجه سوم مي باشد.

در کشورهاي اروپايي نيز حدود 3000 مورد قتل زنان توسط همسران شان در سال 2017 درج و ثبت شده است.

براساس اين گزارش در سال 2017 مجموعاً 464  هزار تن قرباني قتل شده اند و به اين ترتيب، در مقايسه به جنگ‌ها و درگيري‌ها در مناطق جهان، رقم قتل‌هاي عمدي به مراتب بيشتر بوده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید