نی: رييس جمهور درباره هدايات شفاهي‌اش وضاحت دهد 

نامه‌يي از سوي وزارت ماليه به تاريخ 21/3/1398 و با شماره‌ي 4400-CSO صادر شده که درون مايه‌ي آن خلاف قانون اساسي و قانون دست‌رسي به اطلاعات است.

در اين نامه که به دست‌خط محمدهمايون قيومي سرپرست وزارت ماليه و مشاور ارشد مقام عالي رياست جمهوري امضاء شده، چنين آمده است:« نهادهاي محترم کشفي و امنيتي، حق ارزيابي و نظارت از ادارات عايداتي اين وزارت را نيز دارا نبوده، در صورتي که نياز به معلومات واحدهاي دومي وزارت ماليه داشته باشند، مي‌توانند بعد از استيذان مقام وزارت ماليه به واحدهاي دومي اين وزارت مراجعه فرمايند.»

همچنان در اين نامه به حکم شفاهي رييس جمهوري افغانستان استناد شده و آمده است: « به تأسي از مصوبه‌ي شماره 3 مورخ 1/8/1398 کابينه و به اساس هدايت اکيد جلالتمآب رئيس جمهوري، هيچ‌يک از ارگان‌هاي کشفي و امنيتي به شمول ادارات محترم لوي سارنوالي، اداره‌ي عالي بررسي، رياست عمومي امنيت ملي، رياست 62 و رياست استخبارات وزارت محترم داخله نمي‌توانند در امور واحدهاي وزارت ماليه بالخصوص گمرکات مداخله نمايند.»

ني؛ نهايت حمايت‌کننده‌ي رسانه‌هاي آزاد افغانستان، با نشر خبرنامه‌يي در باره هدايات شفاهي آقاي غني واکنش نشان داده و از رييس جمهور خواسته است در اين مورد وضاحت دهد.

در خبرنامه ني آمده است: «از رياست جمهوري بايد به دورن‌مايه‌ي اين نامه که نشان‌دهنده‌ي اعمال محدوديت بر حق دسترسي به اطلاعات است توجه کند. اين نامه همچنان مانع چرخش آزاد اطلاعات ـ که عامل فرايند دموکراتيزه‌شدن يک جامعه است ـ مي‌شود.»

خبرنامه افزوده است: «شخص مقام رياست جمهوري بايد واضح سازد که آيا در اين مورد حکم شفاهي يا کتبي صادر کرده است يا خير.»

ني، به نقل از عبدالمجيب خلوتگر رييس اجرايي اين نهاد تاکيد کرده است: «رياست جمهوري بايد جلو عمل فراقانوني افراد در وزات ماليه را گرفته و زمينه‌ي حسابرسي، عملکرد شفاف و مبارزه با فساد اداري را مهيا سازد.»

نهادحمايت کننده رسانه‌هاي آزاد افغانستان تصريح کرده است که منتظر اقدام‌هاي جدي و عملي رياست جمهوري افغانستان است، تا اطمينان‌خاطر جامعه‌ي مدني و رسانه‌يي افغانستان احيا شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید