آيا انتخابات رياست جمهوري بر گزار خواهد شد؟

سرمقاله روز پنحشنبه

انتخابات رياست جمهوري شايد با چالش  مالي فراواني مواجه گردد. اين امر از همين حالا نيز روشن است هر چند دولت افغانستان متعهد شده است، تا بخشي از هزينه انتخابات را از بودجه افغانستان تأمين کند.

تا کنون روشن نيست که کشورهاي کمک کننده افغانستان در اين راه سهمي مي‌گيرند يا خير. اين بي‌ميلي‌ها شايد از آنجا ناشي شده باشد که گفت‌و گوهاي صلح افغانستان در ميان است و امريکايي‌ها هفت دور گفت‌وگو را براي برقراري صلح با نماينده‌گان طالبان در دوحه انجام داده اند.

هر چند تا هنوز از نتايج گفت‌وگو هاي صلح ميان نماينده‌گان طالبان  و نماينده‌گان امريکا اطلاعاتي به بيرون درز نکرده است، اما  اگر قرار باشد توافقات صلح پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان به دست آيد، در آن صورت به گمان اغلب طالبان به عنوان يک طرف قضيه نخواهند خواست که اين انتخابات برگزار شود و آنان در زير سايه رييس جمهور برنده، منتظر بمانند.

واقعيت اين  است که طالبان خود را پيروز ميدان مي‌دانند از اين رو کم‌ترين چيز در نزد آنان اين خواهد بود که در انتخاباتي شرکت کنند که در آن رييس جمهور کنوني  کشور عضويت نداشته باشد.

طالبان تا کنون پيوسته بر اين تأکيد دارند که حاضر نيستند با دولت کابل به رهبري رييس جمهور اشرف غني در باره صلح افغانسان مذاکره کنند. آنان خود شان را نماينده قوم پشتون مي‌دانند و چند ماه پيش گفته بودند که تنها با کساني مذاکره مي‌کنند که با آن‌ها جنگيده بودند.

اين‌ها همه نکاتي است که انتخابات آينده را در معرض شک و ترديد قرار داده است و گمانه زني‌هايي وجود دارد که اين انتخابات يا برگزار نگردد و يا هم براي مدتي به تعويق افتد.

درصورتي که جامعه جهاني مايل باشد که انتخابات رياست جمهوري افغانستان در ماه ميزان سال جاري برگزار گردد، در آن صورت ايجاب مي‌کند که در تأمين هزينه اين انتخابات مانند انتخابات‌هاي گذشته مردم افغانستان را ياري رساند.

انتخابات امسال در افغانستان چيزي در حدود يک‌صد و بيست ميليون دالر هزينه خواهد داشت و اين بودجه را دولت افغانستان به تنهايي تأمين کرده نمي‌تواند و به کمک‌هاي جامعه جهاني و دوستان افغانستان نياز دارد.

ما باور داريم که دولت افغانستان در هر حالتي بايد دست به کار شود و تا فرصت از دست نرفته است، کشورهاي دوست افغانستان را متقاعد سازد که اين بار نيز کشور ما را در راه تأمين هزينه انتخابات ياري رسانند.

هنوز به انتخابات رياست جمهوري چيزي در حدود دو ماه مانده است و اين وقت براي دريافت وجوه هزينه انتخابات فرصت اندکي است و بايد تلاش‌ها در راه دريافت هزينه انتخابات سرعت داده شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید