درقطرچه گذشت؟

صديق الله توحيدي/ بخش نخست

چهار روز پيش از پرواز به صوب دوحه دعوت نامه‌يي که به من رسيد، به امضاي دوکتور الماجد بن مطلق القحطاني نماينده ويژه دولت قطربراي مبارزه با تروريزم وميانجيگري درحل منازعات و آقاي مارکوس پوتزل نماينده ويژه دولت فدرال آلمان براي افغانستان وپاکستان بود، درمتن دعوت نامه تصريح شده بود که شما از آدرس شخصي تان براي گفت‌وگوي بين‌الافغاني دعوت گرديده ايد.

من نمي‌دانستم که به اين سفر بروم ياخير؟ بحث تهديد رسانه‌ها وخبرنگاران از سوي گروه طالبان من را وا مي‌داشت که دراين نشست شرکت کنم واما نفرت من از انتحاري وانفجاري، از درون به من هشدار مي‌داد که نبايد به  نشست بروم، لذا با برخي از دوستان همفکر وياران گرم‌آبه وگلستان مشورت کردم وقرار براين شد که دراين نشست حضوربهم رسانم، اما اين که چگونه من دراين فهرست جا گرفته بودم باشد به يک موقع ديگر وفرصت لازم تا معلومات دهم.

نمي‌دانستم که ديگر کي‌ها دراين نشست حضور دارند. هرچند فقط يک نفر را مي‌دانستم که هم سفرم هست کسي که ازاين فهرست تاجايي اطلاع داشت و پيش از وصول دعوت نامه به من هم خبر داده بود. روز جمعه باچند تن ديگر از کساني که در فهرست نام‌هاي شان بود ديدم و آشنا شدم، وقتي به ميدان هوايي کابل به بخش “وي آي پي” قديمي روز شنبه رهنمايي شدم همه اعضاي شرکت کننده در نشست دوحه را ديدم .

برخي ازسياست‌مداران، ماموران عالي رتبه دولتي، عالمان مشهور ديني، فعالان حقوق زن و برخي از اعضاي شوراي صلح در جمع هيأت اعزامي به قطربودند. از خانواده رسانه‌هاي افغانستان من و آقاي لطف الله نجفي زاده رييس طلوع نيوز با جمعي از خبرنگاراني که جهت پوشش خبري عازم قطر بودندهم سفر بوديم.

پرواز با هواپيماي خطوط هوايي قطر که چارترشده بود، بايک ساعت تأخير انجام شدودرجمع هيأت دو عالم دين از ولايت خوست وملاعبدالسلام ضعيف سفير حکومت طالبان در اسلام آباد نيز ديده مي‌شدند، من نگران اين ترکيب بودم که درمواجهه با طالبان باافکار متفاوت ونظريات مختلف موضع گيري هيأت کابل را جداً تضعيف خواهند کرد.

دوستي به من تعريف کرده بود که دريکي از نشست‌هاي پگواش که چند سال پيش برگذارشده بودکه درآن برخي از اعضاي طالبان وهيأتي از کابل شرکت کرده بوند، آقاي کوچي کاکاي رييس جمهورغني به طالبان گفته بودکه ميان ما وشما هيچ مشکلي وجود ندارد، اما اين استاد سياف است که مخالف شما است و آن‌ها ازاين اظهارات خورسند شده بودند. من ازاين ترس داشتم  که نشود برخي از اعضاي هيأت کابل از داعيه طالبان حمايت کنند که درآن صورت فضاي نشست تغيير خواهد خورد .

درساعاتي که ما درمسير راه قطربوديم ازاين دست نگراني‌هاي زيادي داشتم، گاهي فکر مي‌کردم متوجه باشم که آيا واقعاً طالبان صلح مي‌خواهند؟ نقش خليل‌زاد وامريکا دراين پروسه چگونه است؟ آيا طالبان خواستاراعاده امارت اسلامي اند؟ وده‌ها سوال ديگر. . .

هنوز به دوحه نرسيده بوديم که دوتن از اعضاي هيأت که قبلاً از ماموران عالي رتبه حکومت رييس جمهور کرزي و اشرف غني بودند سيت به سيت رفته مي‌گفتند؛ ” ما وشما بايد هماهنگي داشته باشيم و همين که به هوتل رسيديم يک ساعت پس نشست مي‌گيريم و بعد رفته نظريات خويش را با طالبان شريک مي‌سازيم.”

آن ها اکنون ازاپوزيسيون سياسي دولت محسوب مي‌شوند، سعي داشتند خويش را کارآگاه تراز ديگران وآشناتربا طالبان نشان دهند چون، قبلاً درنشست مسکو نيز شرکت داشتند، اما اين توصيه آن‌ها برخي‌ها را آشفته ساخته و چنين تلقي شد که آن‌ها مي‌خواهند ازاين نشست استفاده سياسي نمايند.

پس از حدود دوساعت وپنجاه دقيقه هواپيماي حامل ما روي باند فرودگاه دوحه به زمين نشست، در فرودگاه دوحه، نماينده ويژه آلمان و پروفيسورسلطان برکات که رييس مؤسسه پژوهشي حل منازعات در قطراست از هيأت افغاني استقبال کردند.

بلافاصله هيأت اعزامي از ميدان هوايي دوحه به هوتل  پنج ستاره شيراتون منتقل شدند، نشست هماهنگي ميان هيأت کابل موکول شد به شب و پيش از رفتن به دعوت الماجد بن مطلق القحطاني هيآت کابل باهم نشست هماهنگي را تحت رياست حامدگيلاني برگزار کردند وهرکس پيشنهاداتي را مطرح کرد که درآن موارد با طالبان صحبت شود.

مهم ترين پيشنهادات تاکيد بر آتش بس يا کاهش خشونت، حمايت از حقوق زنان و نظام جمهوري اسلامي و آزادي بيان از موارد مهم  پيشنهادات بود.

من نگراني‌ام را درمورد حمايت برخي از اعضاي هيأت کابل از داعيه طالبان را مطرح کردم و ضمناً تقاضاي حمايت از آزادي بيان و نگراني از تهديد کميسيون نظامي طالبان عليه رسانه‌ها وخبرنگاران خواهش کردم که منسجم بوده از داعيه طالب کسي از ما حمايت نکند.

ملا سلام ضعيف در صحبت کوتاهش گفت طالبان حاضر به آتش بس نمي‌شوند، اما خوب است کاهش خشونت مطرح شود و اين يک قدم خوب براي آتش بس عمومي خواهد بود.

او، افزود طالبان آتش بس نمي‌کنند اگر آتش بس کردند ديگر جنگ نمي‌کنند، لذا خوب است روي کاهش خشونت تاکيد صورت گيرد. خانم انارکلي هنريار يک گانه سيکهـ عضو هيأت تقاضا کرد که از داعيه هندوان سيکهـ‌‌هاي افغانستان همه حمايت  صورت گيرد که طالبان بدانند که اهل هنود وسيکهـ ‌هاي  کشور تنها نيستند.

در دعوت نان شب که از جانب دوکتور قحطاني به افتخار هيأت هر دوطرف ترتيب شده بود که من براي نخستين بار اعضاي عالي رتبه دفترسياسي طالبان در قطر را از نزديک ديدم .

طالبان لباس پاک ودستارها برسرداشتند از چهره‌هاي شان معلوم بود مدت‌هاست که در قطر و يا بيرون از افغانستان بسرمي‌برند گرچه ملا متقي همراه با ملا برادر چند ماهي مي‌شود از پاکستان به دوحه آمده اند.

برخورد بسياري آن‌ها بسيار خودماني و مؤدبانه بود، اما تنها از قول استانکزي معاون دفتر سياسي شان برايم گفتند که او ازاين نشست ناراضي بود، زيرا فکر کرده بود، وزير خارجه قطرشرکت مي‌کند، اما وقتي تنها دوکتور قحطاني و مارکوس آمدند به يکي از مهمان‌داران گفته بود که اگر مي‌دانستم من شرکت نمي‌کردم دراين جا خورد وکلان معلوم نيست و با تأخير غذا گرفته بود.

ادامه دارد . . .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید