تعدادي از وطن فروشان مکاتب افغان-ترک را  در اشغال حکومت اردوغان در آوردند

از اول نمره عمومي کانکور امسال و مدال آوران دانش آموزان مکتب افغان- ترک که اکنون در اشغال حکومت اردوغان درآمده است در کابل گراميداشت به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار روزنامه آرمان ملي، روز پنجشنبه (20) سرطان از احمد راشد فرزند نصير احمد از هرات که بلندترين نمره را در کانکور امسال به دست آورد و همچنان از عبيدالله رحيمي و ذکريا شينواري که از مسابقات جشنواره امريکا مدال هاي افتخار به دست آوردند از سوي بنياد حمايت از معارف افغانستان در کابل گراميداشت به عمل آمد.

در اين مراسم انجينير يوسف پشتون رييس بنياد حمايت از معارف افغانستان گفت: در اين نشست که از چند تن از عزيزان خود تقدير مي کنيم، در حقيقت يک نشست تاريخي است ، زيرا از يک طرف دانش آموزان مکاتب افغان-ترک را که هم در کانکور خوب درخشيدند و هم مدال هاي افتخار از امريکا را به دست آوردند، در حالي تقدير مي کنيم که مکاتب شان (مکاتب افغان-ترک) از سوي چند تن از وطن فروشان به حکومت اردوغان تسليم داده شد و ما باور داريم که پس از اين جريان تدريس نورمال و سويه در اين مکاتب جداً کاهش خواهد يافت  زيرا بيشتر آموزگاران اين مکاتب افغانستان را ترک کردند.

آقاي پشتون ادامه داد که روز جمعه 14 سرطان نيروهاي پوليس به مکتب افغان-ترک کابل حمله وحشيانه کردند که با اعمال خشونت

و با لت و کوب تعدادي از خبرنگاران و متعرضان و اعضاي خانواده دانش آموزان مکتب را به نماينده گان حکومت اردوغان تسليم نمودند و در اين حادثه به شماري خواهران و مادران دانش آموزان چنان بي عزتي صورت گرفت که ما هرگز آن را فراموش نمي کنيم و به همين منظور به مبارزه و تلاش خود براي گرفتن حق عزيزان خود و معارف کشور ادامه مي دهيم.

پس از آن احمد راشد اول نمره عمومي کانکور امسال و ذکريا شينواري و عبيدالله رحيمي دانش آموزان مکاتب افغان-ترک از استادان مکاتب افغان-ترک قدرداني کردند و اين افتخار را، افتخار مکاتب افغان-ترک تلقي نمودند.

ذکريا شينواري در سخنراني خود اشاره کرد ما در امريکا در همان روزي مدال را به دست آورديم که پوليس به مکتب ما حمله کرد و با آن هم ما بيرق افغانستان را در آن محفل به اهتزاز درآورديم.

به همين گونه عبدالشکور دادرس يک تن از اعضاي ديگر بنياد حمايت از معارف افغانستان از استادان افغان-ترک تشکري کرد و گفت ما هرگز زحمت کشي استادان افغان-ترک را در آموزش و پرورش فرزندان خود فراموش نمي کنيم.

وي ادامه داد که غلامان حلقه به گوش در برابر  دانش آموزان، اعضاي خانواده هاي آن‌ها و استادان از نهايت خشونت و عمل غير انساني کار گرفتند که انشاءالله در آينده عدالت تأمين خواهد شد و آنها جزاي شان را خواهند ديدند.

در اخير اين مراسم، تحفه هايي از سوي اعضاي بنياد حمايت از معارف افغانستان در نظر گرفته شده بود به شاگردان ممتاز توزيع گرديد.

 

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید