زي کافي تاک؛ مکاني براي هم‌صحبتي دوستان!

شش نفر از هم‌صنفي‌هاي دانشگاه که چهارسال را در يک صنف با هم دانش‌ آموختند، آمده اند و يک بانو را در رأس کار قرار داده و «زي کافي تاک» را ايجاد کرده اند.

زي کافي تاک، نخستين قهوه خانه در کوچه گل‌فروشي شهر نو کابل است که توسط يک بانو ايجاد شده است. زهرا احمدي، مالک زي کافي‌تاک، مي‌گويد، به کمک و همکاري هم‌صنفي‌هاي دانشگاهي‌اش، اين کافه را با اين آيده ايجاد کرده که جوانان در اين مکان احساس آرامش کرده و به تبادل افکارشان بپردازند.

به باور بانو احمدي، زنان افغانستان، توان‌مندي کار را در همه بخش‌ها دارند و مي‌توانند مانند مردان ازعهده هرکاري برايند، تنها مهم اين است که اراده کنند و به پيش بروند.

خانم احمدي با آن که دانش‌آموخته حقوق و علوم سياسي است، اما مي‌گويد که از خردي به کار تجارت علاقه داشت و اين علاقه‌مندي او را به ايجاد اين کافه که برنامه‌هاي دراز مدت براي گسترش آن دارد، وا داشته است.

بانو احمدي مي‌گويد، آن‌چه انسان‌ها در رساندن به هدف شان و آن‌چه آرزو دارند و به اصطلاح آرمان‌شهرشان، است، کمک مي‌کند، آن است که آن‌چه را مي‌خواهند به آن برسند، بايد حرکت کنند و آغاز نمايند، بدون شک؛ «هرکاري مشکلات و دشواري‌هاي خود را دارد، اما مهم اين است که با درک همه مشکلات بايد گام برداري و براي رسيدن به هدف نهايي تلاش کني، اين اساسي ترين مسأله براي رسيدن به هدف است، من به کمک هم‌صنفي‌هايم، اين «زي کافي تاک» را ايجاد کردم، در جامعه افغانستان همه چيز مشکلات خود را دارد، اما ما زنان بايد تابوها را بشکنيم و به‌خاطر رسيدن به موفقيت نياز است، پله‌هاي مشکلات را طي کنيم، اين کافه، شايد کوچک‌ترين گام برايم باشد، زيرا برنامه‌هاي کلان و دراز مدت دارم و با تلاش خودم و به همکاري دوستانم، اميدوارم روزي برسد که همه برنامه‌هايم تحقق يابد.»

بانو احمدي تاکيد مي‌کند که فکر مي‌کرد، در حال حاضر جاي يک مکان امن که دوستان به ويژه بانوان کنار هم بنشينن، قصه کنند، تبادل افکار نمايند و نظريات خود را شريک سازند، خالي بود؛ « با ايجاد اين کافه، اميدوارم، جوانان و دخترخانم‌ها بتوانند با جمع شدن در اين مکان احساس آرامش کنند و لحظاتي اين‌جا هستند نظريات خود را شريک سازند و استفاده خوب نمايند.»

خانواده و هم‌صنفي‌هاي بانو احمدي مشوق اصلي و همکار او، در راستاي ايجاد زي کافي تاک هستند و او، تاکيد مي‌کند که به کمک هم‌صنفي‌هايش تلاش مي‌کند، در آينده در پهلوي اين کافه يک کتاب‌خانه نيز ايجاد کند، تا فضا را براي فکر و تبادل افکار جوانان فراهم سازد.

هرچند شايد ايجاد يک کافه کوچک، کاري ساده به نظر برسد، اما در جامعه به شدت سنتي که از يک سو جنگ و ناامني چهل ساله همه شيرازه‌هايش را صدمه زده، اين اقدام جراآت و نيرو مي‌خواهد، آن هم در شرايطي که زنان نسبت به چند سال گذشته احساس ناامني مي‌کنند.

مصدق 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید