رسوایی‌ها در ارگ باید بررسی جدی شوند!

سرمقاله روزیک‌شنبه

فساد در دم و دستگاه دولت سال‌هاست ادامه دارد. در این مسیر افغانستان تا چندسال پیش در میان کشورهای جهان در ردیف اول قرار داشت و این مسأله در کنار موادمخدر، جایگاه افغانستان را در میان ملل جهان به خاک برابرکرد.

افغانستان جنگ زده گویی اقبالی درمیان کشورهای جهان نداشت و درسال‌هایی که قرار بود افغانستان راه‌اش را به‌سوی آینده‌ی روشن در پیش گیرد، انواع فساد همچون رشوت، اختلاس، دزدی از قراردادهای کلان و ده‌ها نوع فساد دیگر کارنامه نظام را درانظار جهان نابود کرد و مردم ما آن‌هایی که به بیرون ازکشور سفر می‌کردند، از این ره‌گذر تحقیر و توهین می‌شدند.

اکنون گزارش‌هایی در دو هفته پیش منتشر شد که نشان می‌داد در دم ودستگاه ریاست جمهوری، فساد اخلاقی وجود دارد و به عزت و ناموس زنان متقاضی کار و زنانی که در کارزار انتخابات پارلمانی به این اداره مراجعه می‌کردند تجاوز صورت گرفته است، این نوع فساد نیز دامن عزت کشور را لکه دار ساخته است.

در این رابطه ریاست جمهوری واکنش  نشان داد و این اتهام‌ها را رد کرد و حتا یکی از اتهام وارد کننده‌گان را به دادستانی کل معرفی کرد، تا اتهام‌های خویش را ثابت کند. این اتهام وارد کننده ادعا کرده که در این مورد اسنادی معتبر در دست دارد.

در بحبوحه‌ی چنین اتهام‌های وارد شده بر عده‌یی در دفاتر مربوط به ریاست جمهوری، اکنون گزارش دیگری نشر شد که چهره‌های دیگری از زنان مدعی شده اند که از آنان نیز در این ادارات تقاضاهای جنسی صورت گرفته و حتا با برخی از متقاضیان کار، دست اندازی نیز صورت گرفته است.

اکنون که گزارش‌های در مورد بداخلاقی‌های جنسی در ادارت مربوط ریاست جمهوری منتشر شده است، این کار بار دیگر اعتبار و وجهه دولت را آسیب زده که باید به آن توجه صورت گیرد.

مردم باور دارند که این وضعیت نمی‌تواند بیش از این ادامه یابد و باید رییس جمهوری واردعمل گردیده و به این مسأله بپردازد.

ما نیز باور داریم که ادامه این رسوایی‌ها و افتضاحات در بالاترین اداره رهبری کننده کشور و ادارات مرتبط به آن برای مردم و خانواده‌هایی که بانوان شان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، خیلی ننگ است و باید بررسی گردد.

ما پیشنهاد می‌کنیم که نهادهای مسوول باید هر چه زود تر دست به کار شوند و عوامل این فساد اخلاقی را شناسایی کرده و به دست قانون بسپارند. اگر این مسأله بررسی و پیگیری نشود، دامنه این گونه رویدادهای ضد اخلاق، افزون بر این که وجهه و اعتبار ریاست جمهوری را آسیب می‌رساند، اعتماد باقی مانده مردم نسبت به دولت و نظام را کاملاً از بین می‌برد.

عاملان این رویدادها و کسانی که دراین بداخلاقی‌ها دست دارند، باید محاکمه شوند، تا قانون در مورد شان حکم کند و این لکه ننگین بر دامان ادارات عالیه کشور زدوده شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید