تقلب نباید بار دگر مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد!

 

اگر تحولات تازه در افغانستان پیش نیاید که در آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتفی گردد، ما در ششم ماه میزان امسال شاهد برگزاری یک انتخابات در کشور خود خواهیم بود؛ انتخاباتی که به باور همه برای کشور سرنوشت ساز می‌باشد.

در حال حاضر گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان در میان است که گفته می‌شود در آن توافقات جدی به دست آمده است و این مسأله شاید انتخاباتی را در قبال نداشته باشد چون در آن سخن از ایجاد حکومت موقت زده می‌شود.

ولی در حال حاضر مسأله انتخابات در ماه میزان امسال از احتمالاتی است که برای مردم حایز اهمیت فراوان می‌باشد.

اما به راستی اگر این انتخابات برگزار شود و این بار نیز مانند پنج سال پیش در آن قانون شکنی‌های گسترده رخ دهد که افسانۀ تقلب و جعل آن انتخابات را از یاد همه ببرد، آیا وضعیت غیر منتظره پیش خواهد آمد؟

باورها این است که اگر این بار انتخابات ریاست جمهوری ملعبۀ چند قانون گریز و کار شکن و گریزنده از قانون قرار بگیرد، وضعیت کشور رو به بحران جدی خواهد نهاد.

باری مردم تجربۀ تلخی از انتخابات پنج سال پیش دارند. در آن سال تقلب‌های گسترده صورت گرفت و لی آن هم رای مردم حساب نشد و امریکا به زور خود پادر میانی کرد و حکومت وحدت ملی را ساخت که در آن قدرت پنجاه پنجاه میان داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی تقسیم شده بود که به آن عمل نشد.

داکتر عبدالله دیروز اعلام کرد که مردم خواهان یک انتخابات شفاف و سالم در کشور هستند و باور این است که اگر این انتخابات سالم و شفاف نباشد، کشور به سوی فاجعه به پیش خواهد رفت.

گرچه وضعیت کشور همین اکنون گرفتار بحران است و جنگ تا پشت دروازه های پایتخت رسیده است.

مردم ما انتظار دارند که انتخابات باید برگزار شود و این انتخابات باید به گونه درست آن برگزار شود.

مردم باور دارند که پایداری نظام کنونی به انتخابات امسال ریاست جمهوری مربوط می شود. این نکته را رییس اجرایی نیز ابراز کرد و ما نیز باورداریم که مشروعیت نظام و حکومت آینده را نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین می‌کند.

اگر این بار نیز مانند پنج سال پیش انتخابات ریاست جمهوری پر از تقلب و جعل به سود یک شخص باشد که مردم او را می‌شناسند، دراین صورت وضعیت کنونی آسیب پذیر تر خواهد  شد و آن گاه، این مسأله به سود دشمنان مردم افغانستان خواهد بود.

مردم باور دارند که کشورهای دوست افغانستان و همه نهادهای مستقل سیاسی و مدنی باید دست به دست هم دهند و نگذارند که از امکانات دولتی به سود یک شخص کار گرفته شود و تقلب بار دیگر مشروعیت و درستی نظام را زیر سوال ببرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید