برگزاری انتخابات یا ایجاد اداره موقت؟

سید مکارم

مذاکرات صلح با طالبان بیم و امیدهایی را برای مردم افغانستان به وجود آورده است. نتیجه مذاکرات امریکایی‌ها با طالبان که در چند دور انجام شده، ممکن است پس از گذشت چند هفته روشن شود.

برداشت‌ها چنین است که امریکایی‌ها با طالبان به توافق نزدیک شده اند یعنی نیروهای امریکایی ظاهراً بنابر درخواست طالبان از کشور بیرون می‌شوند و طالبان هم تعهد کرده اند که برای هراس افگنان بین المللی فرصت نمی‌دهند که در افغانستان فعالیت داشته باشند.

اما سوال اساسی این است که پس از توافق امریکایی با طالبان، سرنوشت حکومت وحدت ملی چه خواهد شد؟

برخی از آگاهان سیاسی به این باور اند که برای شکستن بن بست پس از توافق صلح باید یک اداره موقت ایجاد شود که طالبان هم در آن سهم داشته باشند.

در مذاکرات قطر که طالبان با برخی از اعضای جامعه مدنی و سیاسیون کشور دیدار داشتند، مسأله اداره موقت نیز به بحث گرفته شد و طالبان نیز به گونه‌یی خواهان اداره موقت اند.

اما دیروز محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در گفت‌وگو با یک رسانه ترکی ابراز داشت که اداره موقت یک اداره مزخرف است و هیچ کس حق ندارد که حکومت منتخب را سرنگون و به عوض اداره‌ی دیگری را جا نشین آن کند.

او، به صراحت گفته که باید انتخابات برگزار شود و انتقال قدرت به گونه دموکراتیک در کشور انجام شود.

از این موضع گیری‌ها چنین معلوم می‌شود که حکومت خواهان جدی برگزاری انتخابات است، اما طالبان و برخی دیگر از حلقات سیاسی کامیابی مذاکرات صلح را نسبت به برگزاری انتخابات ترجیح می‌دهند و زلمی‌خلیل زاد فرستاده امریکا نیز اشاره کرده بود که ممکن است پیش از برگزاری انتخابات مذاکرات صلح نتیجه بدهد.

آن عده از نهادهای بین المللی و کشورهایی که افغانستان را کمک می‌کنند تا اکنون موضع روشن ندارند که از برگزاری انتخابات حمایت می‌کنند ویا می‌خواهند مذاکرات صلح نتیجه بدهد واداره موقت ایجاد گردد؟

اما به هر حال آوازه ایجاد اداره موقت در این شب و روز گرم است و فکر می‌شود که بدون ایجاد چنین یک اداره یی مذاکرات صلح نتیجه نخواهد داد و طالبان حاضر نیستند که در انتخابات زیر نظر حکومت غنی اشتراک کنند.

این درحالی است که حکومت افغانستان وابسته به کشورهای خارجی از جمله امریکا است و این امریکا خواهد بود که تصمیم می‌گیرد که انتخابات برگزار شود و یا اداره موقت به وجود آید.

با توجه به همین ملاحظات، رهبران حکومت وحدت به عوض عصبانی شدن در رسانه‌ها باید با امریکایی‌ها مشکل شان را حل کنند و آن‌ها را قناعت دهند که انتخابات در کشور برگزار شود.

اگر امریکایی‌ها خواهان ایجاد اداره موقت در افغانستان باشند، جلو این تصمیم را کسی گرفته نمی‌تواند و رهبران حکومت وحدت ملی نیز این مسأله را نسبت به همه مردم بهتر می‌فهمند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید