واکنش‌ها به سخنان ترمپ در مورد جنگ افغانستان 

مجلس سنا: اظهارات ترمپ زير نام «روند صلح»، توطيه برعليه مردم افغانستان است!

دونالد ترمپ رييس جمهوري امريکا در ديدار و گفت‌وگو با عمران خان نخست وزير پاکستان در واشنگتن گفته است که اگر بخواهد به جنگ افغانستان پايان دهد، مي‌تواند در جريان دو هفته اين کار را انجام دهد و با کشته شدن ده ميليون نفر نقشه افغانستان را از جهان نابود خواهد کرد.

آقاي ترمپ که روز دوشنبه (31 سرطان) در قصر سفيد، با عمران خان گفت‌وگو کرد، تاکيد کرده است که امريکا مي‌تواند با کشتن  ده ميليون نفر در جنگ افغانستان به پيروزي برسد، اما او  به اين نتيجه رسيده که جنگ افغانستان راه‌حل نظامي ندارد.

در اين ديدار عمران خان گفته است که افغانستان بيش از هر وقت ديگر براي دست يافتن به صلح نزديک شده و تلاش مي‌کند گروه طالبان را وادار کند تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند.

اظهارات آقاي ترمپ با واکنش‌هاي جدي در افغانستان از سوي آگاهان سياسي، چهره‌ هاي سياسي، نامزدان انتخابات، اعضاي شوراي ملي و کاربران صفحات اجتماعي روبرو شده و بسياري‌ها اين اظهارات او را، خلاف عرف ديپلماتيک و قلدرمنشانه عنوان کرده اند.

ارگ رياست جمهوري:

حکومت افغانستان با نشر اعلاميه‌يي از حکومت امريکا خواسته که در رابطه به اظهارات آقاي ترمپ از مجراي ديپلوماتيک وضاحت دهد.

در اعلاميه‌ي رياست جمهوري کشور چنين تاکيد شده است: “ملت افغانستان در طول تاريخ يک ملت آزاده بوده و خواهند بود و به هيچ قدرت خارجي اجازه تعيين سرنوشت خود را نداده و نخواهند داد.”

رياست جمهوري گفته است که “رابطه کابل- واشگتن به اساس منافع و احترام متقابل است، ما از همکاري امريکا براي آوردن      صلح حمايت مي‌نماييم؛ اما سرنوشت اساسي کشور ما در جلسات سران دول خارجي بدون حضور زعامت افغان‌ها تعيين شده نمي‌تواند. افغانستان ما با صلابت و ابهت در صحنه سياست دنيا باقي خواهد ماند.”

حکومت افغانستان تاکيد کرده است که واشنگتن درباره اظهارات رييس جمهوري ايالات متحده وضاحت بدهد.

حامد کرزي رييس جمهور پيشين کشور:

در اعلاميه‌يي که از سوي دفتر مطبوعاتي آقاي حامد کرزي نشر شده به نقل از او، آمده است: ” اين اظهارات آقاي ترمپ بازتاب مکنونات دروني رهبري امريکا در قبال مردم و کشور ما بوده و نشان مي‌دهد که اينان به زنده‌گي و کرامت انساني هيچ احترامي قايل نيستند. دو سال پيش حکومت امريکا با استعمال بزرگ‌ترين بم غيراتومي‌اش در خاک افغانستان، عدم حسن نيت‌اش را در قبال مردم افغانستان، حاکميت ملي ما و ارزش‌هاي بشر دوستانه به نمايش گذاشت.

آقاي کرزي تاکيد کرده که‌ مردم افغانستان از معاملات پنهاني ايالات متحده با پاکستان از زمان زيادي به‌اين‌سو و به خصوص پس از شروع پروسه صلح نگراني داشتند. ابراز نظرهاي اخير آقاي ترمپ در حضور نخست وزير پاکستان نشان مي‌دهد که نگراني مردم افغانستان در اين راستا کاملاً به جا و بر حق بوده است.

آقاي کرزي هم‌چنان به تاکيد گفته است: ” نجات ما و کشور ما در اتحاد و اتفاق است” نه اين که چشم انتظار براي نجات خود از ديگران را داشته باشيم.

مجلس سنا:

اعضاي مجلس سنا در واکنش به اظهارات دونالد ترمپ گفته اند که آقاي ترمپ با مواجه با مردم افغانستان، امريکا را به پنج توته تقسيم خواهد کرد.

سناتوران در نشست عمومي روز سه‌شنبه سنا، تاکيد کردند که رابطه افغانستان و امريکا يک رابطه دوطرفه بر بنياد نيازهاي دو کشور است، امريکا هم اکنون در مواجهه با چند تروريست در افغانستان زمين گير شده و اگر با مردم افغانستان مواجه شود، نه تنها در منطقه شکست مي‌خورد بلکه خود نيز به جزاير کوچک تقسيم خواهد شد.

فضل هادي مسليم‌يار رييس مجلس سنا در اين نشست در واکنش به اظهارات آقاي ترمپ در مورد جنگ افغانستان، گفت که اظهارات اخير ترمپ نشان مي‌دهد که شک مردم افغانستان بالاي روند صلحي که امريکا آغاز کرده به‌جا بوده و دولت آقاي ترمپ زير نام روند صلح، در پي توطيه برعليه مردم افغانستان است.

محمد علم ايزديار معاون اول مجلس سنا گفت که موضع رييس جمهوري امريکا در قضاياي افغانستان نشان مي‌دهد که او در پي حل چالش افغانستان نيست، بلکه مي‌خواهد از اين مسأله در انتخابات رياست جمهوري امريکا نفع ببرد.

آقاي ايزديار خاطر نشان کرد که آقاي ترمپ با اين موضع‌اش در پي تقويت موضع طالبان و حاميان اين گروه براي تشکيل امارت اسلامي در افغانستان بوده و تلاش دارد موضع دولت و مردم افغانستان را تضعيف کند.

سناتورها با تاکيد بر اين که موضع آقاي ترمپ موضع مردم امريکا در قبال افغانستان نيست، گفتند که با ارسال يک نامه به مجلس سنا و کانگرس امريکا از اين دو نهاد مردمي امريکا مي‌خواهند که از آقاي ترمپ در مورد اظهارات اخيرش در مورد افغانستان وضاحت بخواهند.

برخي از آگاهان سياسي اين اظهارات ترمپ را بي‌اعنتايي امريکا به افغانستان و امتياز دهي به پاکستان عنوان کرده اند.

لطيف پدرام؛ رهبر حزب کنگره ملي، نامزد رياست جمهوري و نماينده‌ پيشين پارلمان:

“لحن ترمپ، لحن يک اشغال‌گر بي‌فرهنگ و قلدر است.”

آقاي پدرام گفته است:”ترمپ اخطار کرد که افغانستان را مي‌تواند از نقشه ي زمين بردارد، اما نمي‌خواهد ده ميليون آدم کشته شود. پيش از همه اين لحن، لحن يک اشغالگر بي‌فرهنگ و قلدر است، لحن سوداگر سودجويي است که هيچ چيزي از ارزش‌هاي بشري و انساني را نمي‌شناسد. از طرف ديگر شايد مزدوران داخلي (افغانستاني) چنين جسارتي را براي او، داده باشند.”

آقاي پدرام تاکيد کرده:” از تو نخواستيم که به کمک ما بيايي، تو بايد از نظاميانت که در افغانستان جنگيده اند بپرسي که با چه مردمي روبرو هستيد، در چه سرزميني مي‌جنگيد؟”

او، تصريح کرده: “کشور کشايان و اشغال‌گران بسياري به اين سرزمين چشم دوختند و به اين سرزمين حمله کردند، اما اينجا را در نهايت گورستاني براي خود يافتند نه سرزمين امن. اين جا به گورستان شما نيز تبديل خواهد شد که شده است.”

برخي از آگاهان به اين نظر اند که سياست ترمپ در جنوب آسيآ به شکست روبرو شده و اظهارات او در ديدار با نخست وزير پاکستان حکايت از اين واقعيت را داشت، زيرا امريکا با آن که در امرمبارزه با تروريزم در افغانستان و جنوب آسيا توافق امضا يک کرده، اما سخنان ترمپ نشان مي‌دهد که امريکا در اين استراتيژي با شکست مواجه شده و حالا رييس جمهوري امريکايي اظهارات‌اش با احساسات عجين شده و دارد اين شکست را با اظهارات واکنش برانگيز ابراز مي‌دارد.

جاويد کوهستاني آگاه نظامي به خبر گزاري “جمهور”، گفته است: “لحن بيان ترمپ به نحوي نشانه شکست غرور امريکا در جنوب آسيا است. نوع صحبت ترمپ و ديدگاه او، نسبت به کشورهاي منطقه و جنگ افغانستان که در گذشته يک نوع توافق‌نامه امضا کرده بودند، بيشتر ناشي از شکست امريکا در کل منطقه است و درگيري‌ها و مشکلاتي که در خليج فارس شده، ترمپ را بيش‌تر عصباني ساخته است.”

به باور آقاي کوهستاني، انتخابات در امريکا نزديک شده و  ترمپ وعده‌هايي که به مردم امريکا داده بود، عملي کرده نتوانست. حالا صحبت‌هاي ترمپ جز ماجراجويي چيزي ديگري نيست.

عبداللطيف نظري، استاد دانشگاه به اين باور است: “معني سخنان ترمپ اين است که اگر امريکا امتياز قابل قبولي به پاکستان دهد، پاکستان مي‌تواند طالبان را ترغيب کند، با افراد طالبان که حاضر نيست مذاکره کند و از اين طريق به جنگ افغانستان نقطه پايان بگذارد.”

به باور آقاي نظري؛ هدف اصلي آقاي ترمپ از اين اظهارات، تشويق عمران‌خان نخست وزير پاکستان است که او(عمران‌خان) براي عملي شدن صلح افغانستان قدم‌هاي جدي‌تري بردارد.

محمد رضا همکار يکي از شهروندان کشور، در صفحه فيس‌بوک‌اش نوشته است که امريکا در 18 سال گذشته هم هزاران شهروند افغانستان را به بهانه مبارزه با تروريزم کشت، اما نه تنها با تروريزم اين‌جا مبارزه نکرد که تروريزم ابزاري در دست امريکايي‌ها است براي رسيدن به اهداف‌اش، بنا بر اين شهروندان افغانستان بايد بدانند که تروريستان طالب و ديگر گروه‌هاي تروريستي سربازان سر سپرده امريکا هستند و نبايد به آن‌ها همکاري کنند.

آقاي همکار گفته است: ” تروريستان طالب توسط امريکايي‌ها ساخته شدند و به دستور پاکستان و امريکا در افغانستان مردم بي‌گناه را قتل عام مي‌کنند، پس بهتر است، مردم دشنمان خود را بشناسند و براي نابودي دشمن در کنار يک‌ديگر باشيم و به دسايس قومي و زباني  که عيله ما ساخته شده است، نه بگويم و  از حرف رهبران کاغذي ديگر اطاعت نکنيم.”

نعيم محبوب، کاربر ديگر گفته است: “امريکا اگر فکر کند که با کشته شدن ده ميليون انسان در افغانستان، کمترين منافع‌اش تأمين مي‌شود، اين کار را مي‌کند؛ اما مشکل اصلي امريکا نيست، زيرا امريکا عاشق و چشم و ابرو ما نيست و نبايد هم از ترمپ انتظار سخنان عاشقانه را داشت، مشکل اين‌جا در افغانستان، ناداني و کودني آن‌هاي هست که نادانسته سرباز امريکا و پاکستان شده و هر روز هم‌شهريان و مردم خود را مي‌کشتند و فکر مي‌کنند با انجام دادن چنين جنايتي خدا براي شان پاداش مي‌دهد و به جنت مي‌روند! ”

جاوید روستاپور

اشتراک گذاری:

نظر بدهید