حسينه صافي: مي‌خواهيم براي صد سال آينده رسانه‌هاي افغانستان پلان عمومي داشته باشيم!

حسينه صافي سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ مي‌گويد: “با بررسي فعاليت‌هاي صد ساله رسانه‌هاي افغانستان، مي‌خواهيم يک پلان عمومي براي صد سال آينده رسانه‌هاي افغانستان داشته باشيم!”

در سميناري علمي يک روزه که روزسه‌شنبه (اول اسد)، به مناسبت صدمين سالگرد استقلال افغانستان، تحت نام”بررسي يک‌صد سال رسانه و قانون در افغانستان” از سوي وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، بانو صافي گفت که آزادي بيان و دستآوردهاي رسانه‌ها در 18 سال گذشته، قرباني گفت‌وگوهاي صلح نخواهد شد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در اين سمينار علمي، مدعي شد که افغانستان در حال حاضر از لحاظ داشتن قانون حمايت از رسانه‌ها در منطقه بي‌نظيراست.

خانم صافي تاکيد کرد که در 18 سال گذشته، فعاليت‌هاي رسانه‌هاي آزاد افغانستان بي‌نظير بوده و آزادي بيان نياز به حمايت بيش‌تر دارد، زيرا شهروندان افغانستان نمي‌خواهند که اين دستآوردها قرباني صلح شوند.

از سويي‌هم، عبدالمجيب خلوتگر رييس اجرايي ني؛ نهادحمايت کننده رسانه‌هاي آزاد افغانستان، در اين سمينار با اشاره به فراز و نشيب فعاليت‌هاي رسانه‌هاي افغانستان در يک قرن گذشته،  گفت:” با آن که ما 18 سال گذشته را دوره طلايي فعاليت رسانه‌ها در افغانستان مي‌دانيم، اما هنوزهم رسانه‌هاي ما با محدوديت در سايه خشونت فعاليت مي‌کنند.”

آقاي خلوتگر تاکيد کرد که قانون دسترسي اطلاعات اجرايي شده، اما بيش‌تر مسوولان حکومتي از اين قانون سر باز زده و اطلاعات و معلومات مورد نياز خبرنگاران را در اختيار آن‌ها قرا نمي‌دهند، اين که يک شهروند عادي خواهان اطلاعات و معلومات از مسوولان حکومتي شود، ممکن است، چنين اتفاقي نادر بي‌افتد که کسي به او اطلاعات را بدهد.

تدامچي ياماماتو نماينده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در صحبت‌هايش در اين نشست تاکيد کرد که آزادي بيان بدون فعاليت رسانه‌ها نا ممکن است و نمي‌توان بدون آزادي بيان و فعاليت رسانه‌ها به پيشرفت دست يافت.

او، با اشاره بر اين که موضوع که امروز رسانه‌هاي افغانستان بسيار قوي کار مي‌کنند، گفت که تضمين آينده بهتر  فعاليت‌ رسانه‌ها در افغانستان نيازمند مطالعات دقيق خلاي امروز رسانه‌ها است.

آقاي ياماماتو افزود: “قوانين حمايتي از فعاليت رسانه‌ها و آزادي بيان در افغانستان وجود دارد ولي اين قوانين به شکل درستش عملي نمي‌شود تا تغيير زود هنگام در وضعيت عمومي افغانستان رونما گردد”.

نماينده خاص سازمان ملل متحد يک بار ديگر از فعاليت رسانه‌ها و آزادي بيان در افغانستان حمايت کرده گفت:”سازمان ملل متحد متعهد به حمايت از فعاليت رسانه‌ها و آزادي بيان براي هميشه در افغانستان مي‌باشد”.

کريستين ژولي رييس بخش سياسي اتحاديه اروپا در افغانستان نيز نقش رسانه‌ها را در تأمين صلح و برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه مؤثر و سازنده خواند.

آقاي ژولي با بيان اين که اتحاديه اروپا متعهد به حمايت از فعاليت رسانه‌ها و آزادي بيان در افغانستان است گفت:” اتحاديه اروپا پروژه‌هايي را براي حمايت از خبرنگاران و رسانه‌هاي افغانستان روي دست دارد.”

اشتراک گذاری:

نظر بدهید