پاکستان حامی تروریستان است

پاکستان و شماری دیگر ازهمسایه گان مان در قبال افغانستان سیاست های راهبردی دارند.
پاکستان و ایران از جمله کشور هایی اند که برای برقراری صلح و ثبات در کشور ما نیات نیکی ندارند و از آن رو همیشه در خط حمایت طالبان حرکت می کنند.
پاکستان اما در این مسیر بی باکانه تر و آشکارا عمل نموده و سال‌های درازی است که برای اشتعال جنگ در افغانستان از نیرو های ضد دولتی و از جمله طالبان و دیگر گروه های تروریستی‌یی که در این کشور فعال اند حمایت می کند و به آن ها پول، اسلحه، تجهیزات و آموزش های نظامی فراهم می کند.
اکنون این مطلب را همه کشور های دنیا آشکارا می دانند و باور دارند که عامل اصلی جنگ و ادامه فتنۀ تروریزم در افغانستان و منطقه پاکستان است ولی تا هنوز کشور های جهان در خطی حرکت نکرده اند که هشداری باشد برای پاکستان تا دست از جنگ افروزی ها بردارد و دست از حمایت طالبان بکشد.
امریکا از جمله کشور هایی است که از شانزده سال به این سو در جنگ های افغانستان گیر مانده است وتا هنوز سیاست های ناکامی را در این زمینه دنبال کرده و حتا امروز همه باور دارند که استراتیژی آن کشور در افغانستان شکست خورده است.
با آمدن رییس جمهور ترامپ به قدرت، واضح شد که شاید امریکا راهکار تازه ای برای جنگ در افغانستان در پیش گیرد و آن کشور تا این که سیاست هایش را در قبال پاکستان و ایران و حتا هند که یکی از حلقه های دخیل در کشیده گی های خونین منطقه است، تغییر بدهد.
ترامپ و مسؤولان دیگر امنیتی و نظامی آن کشور اعلام کرده اند که به زودی سیاست آن کشور در برابر اوضاع افغانستان اعلان می شود که کشور های دیگری چون پاکستان، ایران و هند را نیز در بر می گیرد.
اما دیروز بود که جنرال مک ماستر مشاور امنیت ملی رییس جمهور ترامپ در این رابطه نکته نظرات تازه ای را اعلان کرد.
وی یاد آور شده است که کاخ سفید می خواهد شاهد تغییراتی در رفتار پاکستان در بخش حمایت از گروه طالبان باشد.
او همچنان واضح ساخته است که برخورد پاکستان در مبارزه با تروریزم گزینشی بوده و امریکا هیچ نوع حمایت از طالبان و دیگر گروه های تروریستی را تحمل نمی کند.
به باور ما، این اظهارات نشان می‌دهد که شاید به زودی ما شاهد تغییری در اوضاع منطقه باشیم. این کار زمانی صورت می گیرد که ایالات متحده امریکا با عملی کردن این راهکار جدید، بر پاکستان فشار لازم را وارد کند تا دیگر طالبان را حمایت نکند و برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش کند.
مردم ما باورمند شده اند که طالبان و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان حتا یک هفته هم نمی توانند بدون حمایت پاکستان، کشورهای دیگر دور و نزدیک به جنگ شان در برابر نیرو های دولتی ادامه بدهند.
از این رو ما امیدواریم که تغییر سیاست های ایالات متحده امریکا در منطقه سرانجام به جنگ های دراز مدت در افغانستان پایان بدهد و مردم این کشور و منطقه به صلحی که مستحق آن هستند دست یابند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید