درپيکارهاي انتخاباتي؛ منافع ملي در نظر گرفته شود!

در حالي‌که مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد و آينده سياسي کشور مبهم است وتا اکنون روشن نيست که نتايج مذاکرات چه خواهد شد و رضايت طالبان چگونه به دست خواهد آمد، اما بنابر وعده‌هاي حکومت امروز پيکارهاي انتخاباتي نامزدان رياست جمهوري آغاز مي‌شود و الي مدت دوماه ادامه خواهد داشت.

طالبان پيشاپيش اعلام کرده اند که نتايج انتخابات براي آن‌ها قابل قبول نخواهد بود.

به همين گونه برخي ديگر از چهره‌هاي سياسي شناخته شده نيز گفته اند که انتخابات زير نظر و با مديريت حکومت فعلي را نمي‌پذيرند و استدلال مي‌دارند که رهبران اين حکومت دست به تقلب‌هاي گسترده خواهند زد.

باوجود همه‌ي اين نگراني‌ها و ملاحظات، پيکارهاي انتخابات آغاز شده و همه نامزدان رياست جمهوري براي بيان اهداف و برنامه‌هاي شان و جلب توجه راي دهنده‌گان با راه اندازي گردهمايي‌ها و ظاهر شدن در تلويزيون‌ها، تلاش مي‌دارند تا از رقيب سياسي شان جلو بروند و وانمود سازند که بهترين اند و مي‌توانند مشکلات مردم و کشور را حل نمايند.

در رابطه به پيکارهاي انتخاباتي نامزدان رياست جمهوري چند نکته قابل گفتن است:

امنيت پيکارهاي انتخابات، گردهمايي‌ها و نامزدان رياست جمهوري را تأمين نمايند.

طالبان براي برتري‌جويي و امتياز طلبي ممکن است حملات مرگ‌باري را نسبت به پيکارهاي انتخاباتي انجام دهند.

اگر امنيت پيکارهاي انتخاباتي درست تأمين نشود، حملات طالبان مي‌تواند، روحيه مردم را تضعيف کند و از شرکت آن‌ها در گردهمايي‌ها، جلوگيري کند.

* کميسيون‌هاي انتخاباتي به هيچ نامزدي اجازه ندهند که ازامکانات دولتي به نفع شان استفاده کنند.

* نامزدان رياست جمهوري در پيکارهاي انتخاباتي شان منافع کلان ملي را در نظر بگيرند و براي جلب توجه عناصر بيمار، نبايد متوسل به اختلاف قومي، زباني و سمتي شوند.

* اگر نامزدان اين اصل را در نظر نگيرند و براي رسيدن به قدرت به قوم بازي‌ها روبياورند، ممکن است آتش نفاق قومي همه کشور را فرابگيرد و در آن صورت خاموش ساختن آن از کنترل همه بيرون خواهد شد.

* نامزدان رياست جمهوري نبايد در پيکارهاي انتخاباتي شان متوسل به دروغ‌گويي‌ها ولاف‌زدن‌ها شوند و برنامه‌هايي را به مردم پيشکش کنند که غير عملي باشند.

مردم به ياد دارند که در انتخابات رياست جمهوري گذشته برخي از نامزدان چنان وانمود مي‌ساختند که در پنج سال همه کشور را گل و گلزار مي‌کنند، اما ديده شد که در اين پنج سال نه تنها که مشکلات مردم حل نشد بل به مشکلات آن‌ها افزوده شد.

با توجه به اين گفته‌ها، نامزدان رياست جمهوري بايد اصول مبارزات انتخاباتي را که در قوانين کشور مسجل است در نظر بگيرند و پيکارهاي شان را به پيش ببرند.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید