با کشتار مردم به صلح نمي‌رسيم !

با آغاز پيکارهاي انتخاباتي در کابل و شهرهاي ديگر کشور، کابل روز خونيني را پشت سرگذاشت. دشمنان مردم، دشمنان صلح و آرامش مردم و دشمنان نظام، ترقي و پيش‌رفت افغانستان، با سازمان‌دهي سه انفجار که يکي از آن‌ها حمله با موتر بم بود؛ آرامش اين شهر را برهم زدند. از گزارش‌هاي به دست آمده حاکی از آن است که آماج اين حمله دفتر روند سبز بوده است که رهبري آن را امر الله صالح بر دوش دارد. از قراين بر مي‌آيد که صالح در هنگام انفجار در نزديکي‌هاي دفترش بوده و سطحي زخمي شده است.

اين نيمرخ اين انفجارت خونين است و معلوم نيست اين انفجارات چه قدر زخمي و کشته داشته است. نيمرخ ديگر اين خسارات و زيان‌هايي است که متوجه مردم مي‌شود، زيرا انفجار اين موتر بم در نزديکي منازل رهايشي انجام شده و اين يک کار غيرانساني و ضد بشري مي‌باشد.

طالبان يک گروه تروريستي و خون آشام  است که سال‌هاست در نقاط مختلف کشور؛ در شهرها  و روستاها، در منازل مسکوني و حتا در مساجد که از اماکن مقدس است و مورد حرمت و تکريم هرمسلماني قرار دارد، شهروندان بيگناه را مي‌کشند و براي خود ننگ دنيا و آخرت مي‌گذارند.

طالبان از يک جانب داعيان مبارزه در راه اسلام ناب محمدي را دارند؛ آنان خواهان برپايي امارت اسلامي در افغانستان مي‌باشند که مردم ما پنج‌سال تجربه زيستن در اين نوع حکومت را در نيمه دوم دهه هفتاد دارند و ديده اند که طالبان مردم را در قفس طلايي زنداني کرده بودند و حتا کسي اختيار ريش خود را نيز نداشت.

در سه هفته اخير اين چهارمين حمله با موتربم است که در کابل و شهرهاي ديگر توسط انتحاري‌هاي طالب راه  اندازي مي‌شود و مهم‌ترين نکته اين حملات، محل حمله است که در محلات مسکوني انجام مي‌شود و آسيب ديده‌گان اين گونه رويدادها مردم غريب و بيچاره هستند که با هزار مشکل سرپناهي مي‌سازند و اين حملات خانه‌های شان را ويران مي‌کند و زنان و کودکان شان را به خاک و خون مي‌کشد.

به اين ترتيب نخستين روز آغاز مبارزات انتخاباتي نامزدان رياست جمهوري با رخدادي خونين همراه بود که نويد دهنده غم واندوه است.

در اين جا مردم داراي چند اميد از حکومت و جامعه جهاني و به ويژه از امريکا مي‌باشد. نخستین نکته اين است که طالبان در برابر چشم دنيا و امريکا از يک سو با امريکایيان  براي تأمين صلح مذاکره مي‌کنند و وانمود دارند که فرشته‌گان صلح براي مردم افغانستان هستند و از سويي‌هم با حملات تهاجمي و انتحاري‌ها و موتربم، به جان مردم بيچاره، بي نوا و فقير افتاده اند. مردم را مي‌کشند، زخمي مي‌کنند و خانه‌هاي شان را ويران مي‌کنند.

توقع مردم از امريکا اين است که اگر دوست‌دار مردم ما هستند و به آنان دل‌سوزي دارند، در هشتمين دور گفت‌وگوهاي صلح با طالبان، گفت‌وگو براي تأمين آتش بس از اولويت‌هاي شان باشد. صلحي که با کشتار مردم بيگناه و ويراني خانه و زنده‌گي مردم بنا يابد، ناپايدار و فاجعه آميز خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید