ميلياردها افغاني از معاش آموزگاران به برگزاري انتخابات اختصاص يافته است

اعضاي مجلس نماينده‌گان در ادامه طرح بررسي بودجه وسط سال دولت مي‌گويند که پول بخشي از پروژه‌هاي معارف به انتخابات اختصاص يافته است.

شماري از نماينده‌گان، مي‌گويند که اختصاص پول معاش‌هاي آموزگاران مکتب‌ها و پروژه‌هاي توسعه‌يي معارف براي برگزاري انتخابات اختصاص داده شده که به هيچ وجه پذيرفتني نيست.

ناهيد فريد يک عضو مجلس گفت: «زماني‌که طرح بررسي بودجه وسط سال حکومت را بررسي مي‌کنيم به مسايل تکان دهنده‌يي بر مي‌خوريم؛ زيرا تغييرات زيادي در اصول‌نامه و متن بودجه به وجود آمده و پروژه‌هاي مهم و حياتي تنقيص شده‌اند.»

خانم فريد افزود که ميلياردها افغاني از معاش‌هاي آموزگاران، پول‌هاي خريداري کتاب‌ ‌هاي درسي و پول ساخت تعميرات نيمه کاره معارف به برگزاري انتخابات اختصاص يافته است.

او تاکيد کرد که اگر حکومت نمي‌تواند بودجه انتخابات را تأمين کند، هيچ انتخابات برگزار نکند؛ زيرا اين حق را ندارد که معاش‌هاي آموزگاران و پروژه‌هاي توسعه‌يي معارف به انتخابات اختصاص دهد.

غلام فاروق مجروح ديگر عضو مجلس نيز گفت که پول 156 پروژه توسعه‌يي در حالي به برگزاري انتخابات اختصاص يافته که بسياري وزارت‌هاي مربوطه اين پروژه‌ها اصلاً از موضوع خبر ندارند.

آقاي مجروح ضمن اشاره بر عدم پاسخ‌گويي وزارت ماليه در مورد طرح بررسي بودجه وسط سال به نماينده‌گان هشدار داد در صورتي‌که اين طرح تصويب شود، لکه ننگ تاريخي بر پيشاني شوراي ملي زده خواهد شد.

خالد اسد ديگر عضو مجلس گفت که اگر نماينده‌گان مجلس مي‌خواهند که انتخابات برگزار شود، بگذارند که بودجه آن نيز تأمين شود.

اما؛ نماينده‌گان منتقد مي‌گويند، حکومت به جاي اين‌که پول بيش‌تر براي توسعه معارف اختصاص دهد، بودجه معارف را تنقيص مي‌کند که در نوع خود خيانت بزرگي محسوب مي‌شود.

نماينده‌گان مجلس تاکيد کردند که بودجه انتخابات بايد از مجاري ديگر تأمين شود؛ زيرا حکومت و هيچ نهادي صلاحيت تنقيص و تعديل پروژه‌هاي توسعه‌يي را ندارد.

مير رحمان رحماني رييس مجلس نماينده‌گان به کميسيون مالي و بودجه مجلس هدايت داد تا طرح بررسي بودجه وسط سال دولت را با دقت بررسي کرده و جريان بررسي‌هايش را به نشست روز چهارشنبه آينده مجلس گزارش دهد.

طرح بررسي بودجه وسط سال هفته گذشته به مجلس معرفي شد. تأمين بودجه 90 ميليون دالري انتخابات نيز در اين طرح گنجانيده شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید