عمران‌خان با اعلام آتش‌بس صداقت خود را معلوم کند

در حالي‌که  دور تازه‌يي گفت‌وگوها ميان نماينده‌گان طالبان و ايالات متحده امريکا در آينده نزديک متصور است، قرار است عمران خان نخست وزير پاکستان به زودي به کابل سفر کند و با رييس جمهورغني در مورد مسأله صلح در افغانستان گفت‌وگو کند.

اين در حاليست که نخست وزير پاکستان در اواسط هفته گذشته از امريکا ديدار کرد و در آن جا با رييس جمهوري امريکا ديدار و در مورد روند صلح افغانستان گفت‌وگو کرد.

در عين حال آغاز دور جديد گفت‌وگو ميان طالبان و امريکا نيز در شرايط حساسي به زودي برگزار مي‌شود و اين‌ها همه گواهي مي‌دهند که مسأله صلح در افغانستان، مسأله مهمي است که طي روزهاي آينده در کابل و دوحه مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.

باورها بر اين است که سفر نخست وزير پاکستان به کابل از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد، زيرا مسلم است که نخست وزير پاکستان با رييس جمهوري امريکا در باره صلح افغانستان بحث و بررسي‌هايي را انجام داده اند.

انتظارات مردم افغانستان از ديدار احتمالي نخست وزير پاکستان به افغانستان  اين است که بايد سعي شود و از او، خواسته شود، تا ازنفوذ‌ خود بر طالبان کار بگيرد تا اين گروه گفت‌وگوها را با طرف کابل در مورد صلح در افغانستان آغاز کند. طالبان تا حال هر گونه گفت‌وگو با حکومت افغانستان را رد کرده اند و در تازه ترين مورد سخن‌گوي اين گروه گفته است که مذاکرات آنان با افغانستانی‌ها فقط با تعيين شدن جدول زمان بندي خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان امکان پذير مي‌باشد.

اما مردم ما به اين عقيده اند که در عمل هيچ گونه نشانه‌هايي از تغيير مثبت سياست‌هاي پاکستان در قبال افغانستان ديده نشده است. طالبان همچنان به حملات وحشيانه شان ادامه مي‌دهند و در اين حملات افزون برنظاميان، مردم بيگناه را مي‌کشند و خانه  و زنده‌گي مردم را ويران مي‌کنند.

به نظر ما رييس جمهور غنی بايد از نخست وزير پاکستان بخواهد که از نهايت توجه کار گيرد تا روند گفت‌و‌گو براي صلح در افغانستان تسريع گردد و طالبان دست از وحشت آفريني و جنايت در برابر مردم بردارند.

به نظر مردم افغانستان صلح زماني امکان پذير است که طرفين متخاصم دست از جنگ در برابر هم‌ديگر بردارند و سعي‌کنند تا مشکلات شان را پشت ميز گفت‌وگوبا هم‌ديگر حل کنند.

براي  اين منظور برقراري آتش بس يکي از مهم ترين تصميم هردو طرف  درگير جنگ مي‌باشد و بايد اين کار هرچه زود تر صورت گيرد، تا گفت‌وگو ها براي دستيابي به صلح سرعت بگيرد و حسن نيت در مذاکرات طرفين وجود داشته باشد.

شهروندان افغانستان که قربانی اصلی جنگ هستند، به تامین صلح در کشور، ضرورت مبرم دارند، اما تاکید شان بر این است که اين صلح بايد صلحي آبرومندانه باشد و تمنيات هردو طرف پيش از هرگونه گفت‌وگويي، توافق بر سر آتش بس و قطع جنگ ميان هردو طرف باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید