آیا صلح تامین خواهدشد، یا جنگ‌های تازه در انتظار افغانستان خواهد بود؟

اعلام خروج تدریجی نیروهای امریکایی پیش از انتخابات امریکا توسط وزیرخارجه آن کشور  هر چند غیرمنتظره نبوده است، اما موجب نگرانی و حیرت مردم افغانستان شده است.

مردم از آن نگران اند که چند سالی در سایه حاکمیت  قرون وسطایی طالبان زنده‌گی کرده بودند و می‌دانند چنان زنده گی یی، به حبس در زندان طلایی می‌نماید که هیچ‌گونه شادی و رفاه در آن نباشد.

مردم حیرت زده شده اند ، زیرا نمی‌دانند اگر این نیروها در نتیجه یک معامله با طالبان از افغانستان بیرون شوند، سرنوشت نظام کنونی و دست آوردهای هجده ساله که با قربانی‌های فراوانی به دست آمده است چه می‌شود؟

این در حالیست که دولت افغانستان اراده دارد، تا دو ماه دیگر در ششم میزان، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.

باورها بر این است که حکومت افغانستان باید هرچه زودتر مردم را در جریان آنچه  احتمالاً در میان طالبان و امریکا توافق شده است قرار بدهد. این حق مردم افغانستان است تا بدانند امریکائیان و طالبان در مورد شان چه تصمیمی گرفته اند.

مردمی که پس از چهل سال جنگ و دادن میلیون‌ها قربانی، اکنون منتظر آمدن صلح احتمالی  هستند، اما در میان بازی‌های امریکا و پاکستان قربانی جنگ و مبارزه با تروریزم گردند.

ما باور داریم که خروج زودهنگام نیروهای امریکایی از افغانستان بی آن که توافق‌های صلح امنیت، مصونیت و ثبات افغانستان را تضمین کند و یک تضمین معتبر به مردم افغانستان داده نشود، در واقع به معنای آن است که این مردم ایثار گر را از لبه پرتگاهی به اعماق سرنوشت شان پرتاب کنی.

ما امیدواریم که دور هشتم گفت‌وگو های صلح به نوعی دورنمای آینده افغانستان را ترسیم کند تا مردم افغانستان از آن اطمینان یابند.

واقعیت این است که مکتوم ماندن ماجرای گفت‌وگو های صلح میان امریکا و طالبان، اسباب نگرانی است که باید به آن پایان داه شود.

مردم ما ا میدوار اند که در دور هشتم گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان، مسأله گفت‌وگوهای بین الافغانی روشن شود.

این گفت‌وگوها باید خطوط قرمز مردم افغانستان را که خواست دوستان بین‌المللی نیز خواهد بود برای طرف طالبان به عنوان یک اصل انکار ناپذیر و غیرقابل حذف، مشخص کند.

صلحی که در آن دموکراسی قربانی آن باشد، نمی‌تواند ادامه یابد و جنگ‌ها را به نحوی دیگر شلاق می‌زند و بار دیگر جبهه ملی مقاومت در برابر طالبان شکل خواهد گرفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید