امریکا همه چیز را به طالبان واگذار می‌کند؟

در حالی که دور دیگری از گفت‌وگو ها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر ادامه دارد، گفته می‌شود که این دو طرف به زودی توافق‌نامه‌یی را در رابطه به برنامه صلح افغانستان به امضا خواهند رساند.

این توافق‌نامه در حالی به امضا خواهد رسید که دولت امریکا اعلام کرده است که تا پیش از انتخابات دو هزار و بیست در امریکا، بخشی از نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهند کرد.

این در حالیست که در هشت دور گفت‌وگوها برای صلح در کابل نماینده‌گانی از دولت کنونی افغانستان به عنوان یک طرف عمده  قضیه وجود نداشته اند، زیرا طالبان هر بار با حضور نماینده‌گان دولت افغانستان  و گفت‌‎وگوبا آن‌ها مخالفت کرده اند.

حالا در نزد مردم ما این نگرانی ظهور کرده است که نبود نماینده‌گان دولت در روند گفت‌وگوها و یا افغان‌های دیگر، این نکته رامحتمل می‌سازد که مبادا هردو طرف امریکا و طالبان با امضای توافقی به چشم مردم ما خاک بپاشند و در آخرکار امریکا همه چیز را به طالبان واگذار کند.

نگرانی‌های مردم از این ناحیه بروز کرده است که در هشت دور گفت‌وگو میان طالبان و امریکا در مورد نظام کنونی و حفظ دست آوردهای هجده سال گذشته صحبتی نگردیده است.

حقوق بشر، جایگاه زنان و قانون اساسی کشور از مواردی است که به آن‌ها در این گفت‌وگوها پرداخته نشده است.

معلوم است که در میان طالبان گروه‌هایی وجود دارند که مایل نیستند تن به صلح بدهند و از این رو بیم آن می‌رود که در پایان این گفت‌وگو و امضای توافق‌نامه صلح میان طالبان و امریکا این عده به میان داعشیان بروند که در آن صورت، جنگ به نوع دیگری و این بار به خشونت‌های بیش‌تری ادامه خواهد یافت.

نکته دیگری که موجب نگرانی‌ مردم گردیده، این که امریکا بنابر آماده‌گی‌هایش به انتخابات سال دوهزار و بیست، برخی از حرکت‌های نمایشی را برای جلب آرای مردم عملی می‌سازد، همه می‌دانند که پس از انتخابات، وضعیت طور دیگری خواهد بود.

ما یک بار دیگر هر گونه توافقی را که تنها با نماینده‌گان طالبان به دست آید رد می‌کنیم و باور داریم که این گونه توافقی شاید در کوتاه مدت آرامش نسبی را به کشور برگرداند ولی جنگ تشدید می‌شود و این بار داعشیان اند که حرف اول را خواهند گفت و به کشتار مردم ادامه خواهند داد.

در حالی که ترمپ رییس جمهوری امریکا یک بار دیگر در سخنانی اظهار داشته است که می‌توانست با کشتن ده میلیون نفر، جنگ در افغانستان را ببرد ولی این کاررا نکرد.

ما امیدواریم که امریکا مساعی‌اش را برای کشانیدن سمت و سوی مذاکرات در جهت مذاکرات بین الافغانی سوق دهد. تنها این گفت‌وگوها خواهد توانست در راستای تأمین صلح در کشور کارساز باشد و بس.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید