طالبان کارخانه‌هاي توليد هيرويين و مورفين دارند

به گزارش دفتر ملل متحد، در سال 2016 ميلادي، افغانستان 80 درصد ترياک جهان را توليد کرد که مجموعاًَ حدود 4800 تُن مي‌شد و ارزش آن سه ميليارد دالر ارزيابي شده است.
دراين گزارش آمده است که طالبان از مدت‌هاي طولاني از دهقان‌هاي که کوکنار کشت مي‌کنند عشر مي‌گيرند تا شورشگري طولاني مدت خود را تمويل کنند، اما مقام‌هاي غربي نگران اند که اين گروه حالا کارخانه‌هاي مواد مخدر را گرداننده‌گي مي‌کند و ترياک را به مورفين و هيروئين تبديل کرده و به خارج صادر مي‌کند.
ويليام براونفيلد يک مقام اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفيذ قانون ايالات متحده امريکا گفت: «من احساس مي‌کنم که آن‌ها همه حاصلات کوکنار را در داخل کشور پروسس مي‌کنند که درآمد بيشتري به دست مي‌آورند.»
اين مقام امريکايي افزود که ارزش تجارت مواد مخدر سالانه به ميلياردها دالر مي‌رسد و طالبان يک درصدي قابل توجه آن را به دست مي‌آورند.
کوکنار تقريباً نصف کل حاصلات زراعتي افغانستان را تشکيل مي‌دهد. دهقان‌ها در بدل هر کيلو شيره سياه کوکنار که پس از نشتر زدن جمع آوري مي‌کنند، 163 دالر به دست مي‌آورند.
سيد مهدي کاظمي، سخنگوي رياست مبارزه عليه مواد مخدر، وزارت داخله مي گويد که طالبان نياز به پول دارند تا ماشين جنگي خود را فعال نگهدارند و اسلحه بخرند. به اين دليل آن‌ها کنترول کارخانه‌هاي مواد مخدر را به دست گرفته اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید