پایان هرجنگ صلح است!

جای تردید نیست که پایان هر شب تیره صبح روشن است، به گواهی تاریخ پایان هر جنگ صلح است و بدون شک افغانستان نیز روزی از این عطیه ی خداوندی بهره مند خواهد شد.

طالبان به دليل اين که بتوانند در روند گفت‌وگوها دست بالا داشته باشند، در این شب و روز به فعالیت‌های سیاسی و نظامی شان به گونه بی‌سابقه تشدید بخشيده اند. در حين زمان هشتمین دور گفت‌وگوهاي صلح ميان نماينده‌گان طالبان و امريکا در دوحه از چهار روز به‌اين‌سو ادامه دارد.

استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، آتش بس دایمی و خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان مهم ترین مورد مطرح شده در میز مذاکره است.

در چنين اوضاع و احوالي مردم افغانستان کمتر از دو ماه ديگر شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري خواهند بود. به اين ترتيب ما با دو مسأله بسيار مهم در کشور خويش مواجه هستيم که پرداختن به هريک از آنان هم براي مردم و هم براي حکومت افغانستان بسيار مهم مي‌باشد.

جنگ چهل ساله در کشور ما آلام و مصايب بي‌شماري را براي مردم به وجود آورده است. ميليون‌ها انسان از اين جنگ ها به شدت متضرر شده اند و افغانستان از اين ناحيه از کاروان پيشرفت، ترقي و عمران و آباداني نيز به دور مانده است.

از اين رو پرداختن به موضوع صلح و انتخابات به عنوان دو مسأله مهم ملي براي ما حايز اهميت فراوان مي‌باشد. اين دو مسأله با هم‌ديگر پيوند دارندو هر کدام آن برهم‌ديگر تأثير گذار است.

در چنين حالتي مذاکرات صلح در دوحه ادامه دارد و آن گونه که گزارش‌ها مي‌رساند، هردو طرف از روند اين دور گفت‌وگوها راضي هستند. تا اکنون در اين رابطه کدام اطلاع مشخصي ارايه نگرديده است ولي گفته مي‌شود اميدواري‌هاي زيادي وجود دارد که  توافقي به زودي در اين روند گفت‌وگوها به دست آيد.

مردم افغانستان اميدوارند که هر چه زودتر انکشافات تازه و روشني در رابطه به صلح به دست آيد. يعني ما باورداريم که اولويت مهم‎‌تر براي همه ما روند گفت‌وگوهاي صلح است، زيرا ادامه جنگ هر روز قربانيان زيادي را از هردو طرف در گير مي‌گيرد. در هردو دوطرف فرزندان اين مرزو بوم قرباني مي شوند و مادران و همسران زيادي با خانواده هاي شان از اين ناحيه در سوگ و ماتم مي‌نشينند و کودکان قربانيان جنگ يتيم مي‌مانند که آسيب فراواني از اين ناحيه مي‌بينند.

ما اميدواريم که گفت‌و گوهاي صلح در اين دور، منتج به برگزاري مذاکرات بين الافغاني گردد، زيرا تا  اين روند آغاز نگردد، تأمين صلح در کشور ناممکن مي‌باشد. مردم ترجيح مي‌دهند تا موافقت براي صلح پيش از انتخابات در کشور به دست آيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید