عبدالله: ریاست جمهوری در امور کاری کمیسیون انتخابات مداخله می‌کند

داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، مقرری نورمحمد نور به عنوان مشاور ارشد کمیسیون انتخابات از سوی محمداشرف غنی رییس جمهور را مداخله مستقیم در امور انتخابات خوانده و خواهان برکناری فوری آقای نور شده است.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامه‌ی به شدت نسبت به از آن‌چه که مداخله غنی در امور انتخابات می‌خواند، اعتراض کرده است.

در خبرنامه آمده است:”طوری که شهروندان کشور مطلع اند آقای نورمحمد نور سخن‌گوی پیشین کمییسیون انتخابات، در بست مافوق رتبه به عنوان مشاور ارشد این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری تعیین شده است.”

خبرنامه تصریح کرده است: “ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی این اقدام را غیرقانونی دانسته و مداخله صریح در امور کمیسیون تلقی می‌کند. ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به این باور است که با در نظرداشت تجربه‌های تلخ گذشته، مداخلات حکومت در امور کمیسیون‌ها و نقش مسوولان پیشین این نهاد در سازمان‌دهی تقلب، گماشتن مجدد مسوولان پیشین و معزول این نهاد به اعتماد مردم بالای کمیسیون‌‌ها ضربه می‌زند و از برگزاری یک انتخابات شفاف، سراسری و با اعتبار جلوگیری می‌کند.”

ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی تاکید کرده: “ما مراتب اعتراض خویش را در این زمینه ابراز می‌دارد و خواهان برکناری سریع آقای نور از این سمت و توقف مداخلات ریاست جمهوری در امور داخلی کمیسیون‌ها است.”

نور محمد نور در انتخابات ریاست جمهوری 2014 به حیث عضو و سخن‌گوی کمیسیون ایفای وظیفه می‌کرد، اما به دلیل سوء مدیریت اعضای کمیسیون وقت همه آنان برکنار شد و قرار بود آنان به دلیل آنچه که خیانت به آرای مردم خوانده می‌شوند، محکمه شوند، اما این کار نشد.

داکتر عبدالله در حالی نسبت به مداخله غنی در امور انتخابات اعتراض می‌کند که پیش از این شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که 12 ستاد انتخاباتی را شامل می‌شود و نهادهای ناظر انتخاباتی بارها نگرانی شان را از مداخله رهبری حکومت در امور انتخابات ابراز داشته اند.

سوء استفاده از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی، تغییر و تبدیلی و مقررهای غیرقانونی از سوی رهبری حکومت در چند ماه اخیر بارها مورد انتقاد سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند که رهبری حکومت تمام تلاش خود را برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری به خرج داده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید