طالبان بازهم جنایت کردند

رويدادهاي روزهاي گذشته نشانه آن است که وضعيت امنيتي در کابل، پايتخت کشور بدتر شده است. رخنه جنگ جويان طالبان، داعشيان و تروريستان ديگر در نواحي مختلف شهر در حالي که کار نهادهاي کشفي را زير سوال مي‌برد، مشعر است که هيچ کسي در هيچ جاي کابل در امنيت و مصونيت نیست و هر آن ممکن است در هرجايي اتفاقات خونيني رخ دهد و شهروندان اين کشور را به خاک و خون بکشاند.

در دوماه  گذشته اين چندمين بار است که دشمن با موتربم بر پايتخت حمله  مي‌کند که در نتيجة آن ده‌ها تن جان‌هاي شان را از دست داده اند و صدها تن از شهروندان کشور زخم برداشته اند و خسارات و آسيب‌هاي فراوان به خانه و سرپناه مردم وارد گرديده است.

در تازه ترين مورد یک موتر پر از مواد انفجاري در نزديکي در ورودي حوزه ششم شهر کابل انفجار داده شد که ده‌ها غیرنظامی به‌شمول زنان و کودکان را به خاک و خون کشاند.

آن سوي ديگر اين رويدادها نشان مي‌دهد که دشمن مي‌تواند به هرکجاي شهر نفوذ کند و نهادهاي کشفي کشور حتا در پايتخت نيز کارايي و توانايي‌هاي لازم را براي مقابله با برنامه‌هاي دشمن ندارند.

مردم انتظار دارند که هر چه زودتر بايد نهادهاي کشفي کشور به خود تکان بدهند و با در پيش گيري راهکارهاي مسلکي و سنجيده شده، از رخنه دشمن و برنامه ريزي‌هاي دشمن در شهر کابل و يا هرجاي ديگر جلوگيري کنند.

مردم در هر کجاي کشور درمانده و خسته شده اند. کارهاي امنيتي بايد مطابق به معيارهاي سنجيده شدة نظامي برنامه ريزي شود. تلفات نيروهاي امنيتي در جبهات استخوان سوز و تکان دهنده است وبايد از آن جلو گيري کرد.

از سوي ديگر روزهاي عيد سعيد قربان در پيش است و مردم نمي‌توانند اين روزها را در ميان رعب و وحشت دشمن به خوبي تجليل کنند. بايد به مسأله امنيتي در روزهاي عيد توجه جدي صورت بگيرد. از ياد نبريم که دشمن برنامه‌هاي کلاني در پيش دارد و نمي‌گذارد مردم آب از گلوي شان فرو رود. نهادهاي امنيتي بايد به حالت آماده باش کامل در آيند. براي امنيت شهرها در روزهاي عيد و روز انتخابات برنامه هاي سنجيده شده امنيتي اتخاذ گردد. به ياد داشته باشيم که اگرما نتوانيم امنيت روزهاي عيد را به خوبي بگيريم، قادر به تأمين امنيت روز انتخابات نيز نخواهيم نشد.

دشمن آشکارا تهديد کرده است که به مراکز انتخاباتي حمله خواهند کرد. اين هشدار را نبايد از ياد برد. از اين رو تمام توانايي‌هايي مان را بايد به کار اندازيم تا بتوانيم  امنيت صد فيصد را براي روزهاي عيد و روز انتخابات تأمين کنيم.

در اين مورد به توجه بيشتر نيروهاي کشفي ضرورت است. رياست امنيت ملي کشور بايد از همه نيروهاي خود در اين مورد استفاده کند. اين نهاد بايد قابليت‌ها و توانايي‌هايش را در مقابله با دشمن به مردم به نمايش بگذارد. از ياد نبريم که در برابر کشتار بيرحمانه مردم بي‌گناه توسط طالبان و داعشيان بايد به هرنوعي که مي‌شود جلو گيري کرد.

از پایتخت نشینان کشورمي‌خواهيم که موارد مشکوک را با سرعت به نهادهاي کشفي و امنيتي گزارش دهند، تا از واقعات تلخ و ناگوار جلوگيري به عمل آيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید