ملل متحد: در هفت ماه گذشته 217 هزار تن در افغانستان مجبور شده اند خانه‌هاي شان را ترک کنند 

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در نتیجه جنگ افغانستان صدها هزار تن در طی سال جاری میلادی که بیش‌ترشان زنان و کودکان استند مجبور به ترک خانه‌ها و منطقه شان شده اند و در حال حاضر نیاز جدی به کمک‌های غذایی، دارو و جای بود و باش دارند.

به گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد« OCHA» بیش از ۲۱۷ هزار تن در هفت ماه نخست سال ۲۰۱۹ به خاطر درگیری‌ها مجبور به فرار از خانه های شان شده اند. به گزارش این اداره ۵۸ درصد از همه این افراد بی جاشده کودکان زیر ۱۸ سال هستند.

فزون بر جنگ، رویدادها و حوادث طبیعی نیز بخشی از معضل بی جاشده‌گان داخلی در افغانستان است که از این میان می‌توان از خشک‌سالی تاریخی نام برد که سال گذشته حدود ۲۴۵هزار تن را مجبور به فرار کرد و حدود ۱۰۰ هزار تن از آن ها هنوز بازنگشته اند.

در خبرنامه‌یی که اداره سازمان ملل متحد نشر کرده، آمده است که این سازمان؛ “برآورد می‌کند که حدود یک میلیون بیجا شده تا پایان سال به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.”

ادامه بازگشت مهاجران:

در طول جنگ افغانستان که از چهاردهه به‌این‌سو به گونه‌های مختلف ادامه دارد، میلیون‌ها تن از شهروندان    این کشور را مجبور به مهاجرات به کشورهای مختلف کرده است.

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که بین ماه‌های جنوری و جولای ۲۷۰ هزار تن از ایران و ۱۶۷۰۰ تن دیگر از پاکستان بازگشته اند. ایران در حال حاضر در چنگال بحران اقتصادی گرفتار شده است.

انتظار می‌رود که ایالات متحده امریکا و گروه طالبان یک توافق‌نامه مشترک صلح  را امضا کنند که در آن خروج نیروهای بین‌المللی در نظر گرفته شده باشد و به این ترتیب احتمال بالقوه تشدید مناقشه و بی جاشده‌گی وجود دارد.

این در حالیست با گذشت هر روز به شمار بی‌جا شده‌گان داخلی افزوده می‌شود، زیرا بر بنیاد گزارش‌ها از یک سو جنگ در حال گسترش است و از سوی دیگر فقر و بیکاری در ولایت‌های کشور نیز افزایش چشم‌گیر یافته است که مردم را گرسنه‌گی و بیکاری مجبور به ترک‌ خانه و منطقه شان می‌کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید