رییس اداره احصاییه و معلومات 700کارمند را به شکل گروهی اخراج است

شماری از کارمندان پیشین اداره احصاییه و معلومات مدعی اند که رییس این اداره درماه‌های اخیر بیش از700 کارمند را در سه مرحله به شکل گروهی و بدون دلیل موجه از کار اخراج کرده است.

اما جاوید رسولی رییس اداره حصایه و معلومات، می‌گوید، افرادی که برکنار شده اند، متهم به فساد هستند و همچنان شمار از آن‌ها نیز در انجام وظایف شان سهل انگاری کرده اند.
این کارمندان روز چهارشنبه(30 اسد) در یک نشست اعتراضی در کابل از اخراج گروهی‌شان انتقاد کرده و خواهان برگشت دوباره به وظایف شان شدند.
محمد ناصر یکی از کارمندان اخراج شده اداره احصاییه و معلومات در این نشست اعتراضی گفت که رییس عمومی این اداره با سوء استفاده از مقام‌اش در این اداره بیش از 700 کارمند مقطعی و ریزرفی اداره احصاییه و معلومات را اخراج کرده است.
او، افزود که رییس عمومی این اداره پس از آن روند اخراج دسته‌جمعی کارکنان را روی دست گرفت که سه اداره مختلف دولتی درچوکات اداره احصاییه و معلومات مدغم شدند.
اواخر سال پار، رییس جمهور غنی طی حکمی اداره‌های احصاییه مرکزی، ثبت احوال نفوس و توزیع شناس‌نامه‌های برقی را در چوکات یک اداره‌ زیر نام “احصاییه و معلومات” ادغام کرد.
تشابه کاری دلیل ادغام این اداره‌ها خوانده شده است؛ حکومت گفته که  برای بهبود کیفی کارکرد ادارات و کاهش تورم تشکیلاتی چنین اقدامی را در دستور کار قرار داده است.
با این وجود، کارمندان اخراج شده اداره احصاییه و معلومات مدعی اند که اخراج گروهی کارمندان این اداره درحالی صورت گرفته که تاکنون تشکیلات اداره تعدیل نشده و بست‌های کارمندان اخراج شده نیز تنقیص نشده است.
به گفته‌ آن‌ها، رییس اداره احصاییه اخیراً تلاش دارد کارمندان جدید را به جای کارمندان اخراج شده توظیف کند.
علی حیدری یکی دیگر ازکارمندان اخراج شده اداره احصاییه و معلومات، گفت که 450 تن از کارمندان بالمقطع این اداره همزمان با ادغام سه اداره در چوکات اداره احصاییه و معلومات اخراج شده اند، اما از مجموع 180 کارمند ریزرفی اداره پیشین توزیع شناس‌نامه‌های برقی که از کمیسیون اصلاحات اداری استخدام شده بودند نیز حدود 110 تن آنان به شکل گروهی اخراج شده‌اند.
در همین حال  جاوید رسولی رییس اداره احصاییه و معلومات، کم‌کاری و فساد را دلیل اخراج گروهی کارمندان این اداره عنوان می‌کند.
آقای رسولی روزچهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که پرونده کارمندان که در این اداره به فساد آلوده بودند زیر بررسی قرار دارد و کسانی‌که از این میان بی‌گناهی شان ثابت شوند، دوباره در بست شان ابقا خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید