کدام يک صلـح  و يا  انتخابـات؟

با آن که حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان تاکید می‌کند، اما به نظر می‌رسد که جنگ شهروندان افغانستان را خسته کرده و همه تأمین صلح در کشور را نسبت به برگزاری انتخابات اولویت می‌دهند.

هرچند حکومت افغانستان تاکید می‌کند، برای تأمین صلح در کشور و گفت‌وگو با مخالفان مسلح تلاش نهایی خود را می‌کند و انتخابات و صلح دو موضوع جداگانه هستند، اما بسیاری از شهروندان کشور می‌گویند، در صورت تأمین صلح پیش از برگزاری انتخابات ممکن باشد، نخست باید روند گفت‌وگوهای صلح تقویت شوند.

شماری از پایتخت نشینان کشور می‌گویند، در صورت که با برگزاری انتخابات زمینه برای تأمین صلح در کشور فراهم نمی‌شود، بهتر است نخست، روند صلح را حکومت در اولویت کاری خود قرار دهد، زیرا روزانه ده‌ها شهروند افغانستان در جنگ کشته می‌شوند و خانواده‌های زیادی هر روز یکی از عزیزان خود را از دست می‌دهند.

کریم داد دکاندار در ده افغانان کابل می‌گوید: ” انتخابات خوب است، زیرا مردم خود شان  رییس جمهور آینده را انتخاب می‌کنند، اما در چندین انتخابات گذشته رییس جمهور یا وکیل‌های پارلمان به رای مردم انتخاب نشدند، بلکه به تقلب و رشوت دادن به پارلمان و ریاست جمهوری رسیدن، پس بهتر است که اول صلح بیاید تا هر روز مردم کشته نشوند، بعد انتخابات که راست باشد، نه دروغ برگزار کنند تا رییس جمهور انتخابی داشته باشیم.

نورالدین که در منطقه سینمای پامیر دست فروشی دارد، می‌گوید: ” راستش همی حکومت ما ره به زنده‌گی کردن هم نمی‌ماند، به هر بهانه یک لقمه نان را از دسترخوان مردم غریب گرفتن، حال که می‌گویند، قرار است طالبان صلح کنند، حکومت می‌گوید، که اول انتخابات باز صلح، مردم به صلح نیاز دارند، چون هر روز کشته می‌شوند، باید مسأله صلح را همه‌گی جدی بگیرند تا واقعاً صلح در کشور بیاید و مردم هر روز ماتم نداشته باشند.”

وحیده دانشجوی اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل، می‌گوید: ” بدون شک صلح امروز نیاز اساسی هر شهروند افغانستان به‌شمول مقام‌های حکومتی است، بنا بر این حکومت اگر برای مردم است، نخست نیاز و ضرورت اولیه مردم را که صلح است اولویت دهد و در جهت به نتیجه رسیدن آن تلاش کند، اما نمی‌توان گفت که انتخابات ضرورت نیست، بدون شک انتخابات هم از نیازهای جدی برای یک حکومت قابل قبول برای همه است، اما در صورتی که نخست صلح تأمین شود، انتخابات بدون شک به گونه شفاف و سراسر که همه شهروندان کشور می‌توانند اشتراک کنند، برگزار خواهد شد.”

این در حالیست که پیش از این نیز شماری از سیاسیون به‌شمول چهارده نامزد ریاست جمهوری گفته اند که اگر گفت‌وگوهای صلح به نتیجه برسد، مسأله صلح را نسبت به انتخابات اولویت می‌دهند.

چندی پیش نهاد انتخابات شفاف افغانستان «تیفا» نتایج یک نظرسنجی را اعلام کرد که نشان می‌داد ۵۷ درصد شهروندان افغانستان تمایلی به اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ندارند.

آگاهان سیاسی به این باور اند که برگزاری یک انتخابات شفاف و سراسر در شرایط کنونی ناممکن است، زیرا در حال حاضر 50 درصد کشور یا در کنترل مخالفان مسلح است و یا هم با تهدیدهای بلند امنیتی باشنده‌گان این مناطق روبرو هستند که از اشتراک در انتخابات محروم خواهند شد، بنا بر این در چنین اوضاعی برگزاری یک انتخابات واقعی و شفاف تنها یک شعار است.

گزارش‌گر: زینب

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید