امريکا روز مردم افغانستان‌را سياه خواهد کرد!

ماه هاست که هنگامه گفت‌وگو با طالبان که امريکا پشت سر آن ايستاده است، اين گروه را به يک گروه برتر در منطقه مبدل کرده است. امريکایيان خواسته و نخواسته، با اين کار جايگاه حکومت افغانستان را که در هجده سال گذشته براي برپايي يک نظام دموکراتيک و مردم سالار اين همه قرباني داده است، تنزيل داده است.

در اين ميانه مردم و همه سياسيوني که به نظام کنوني و آينده دموکراسي نگران هستند، پيوسته نگاه کنوني امريکا به طالبان را نکوهش کرده باور دارند که اين کار سزاوار کشوري که با حکومت افغانستان پيمان استراتيژيک امضا کرده است، نمي‌باشد و با معيار هاي ديپلماتيک کنوني نيز در تضاد است.

باور ما اين است که همه مردم افغانستان بايد در کنار دولت کنوني متحد و هم‌صدا گردند و به ياد داشته باشند که شلاق طالبان برکسي رحم نخواهد کرد و برشانه‌هاي همه يک‌سان فرود خواهد آمد.

سخنی از ملک ستيز در اين جا مي‌آورم که ديروز در صفحات اجتماعي دست به دست مي‌شد  و چنين است:”به جاي انتظار به دوحه بايد از کابل صداي محکم بالا گيرد.”

اين سخن برتر و با انديشه، جانمايه بسياري از مردم ما و سياسيوني است که به امروز و فرداي کشور شان نيک مي‌انديشند و نگران وضعيت کنوني و مردم عزيز شان هستند.

به باورما بايد همه اقشار جامعه، روشن‌فکران، سياسيون، احزاب سياسي و پيروان شان همه اختلافات شان را کنار بگذارند و امروز، فقط همين امروز يک صدا و يک آواز در کنار هم‌ديگر بايستند و با صدا و ايستاده‌گي شان، به هويت بخشي و جايگاه بخشي  به طالبان پايان بدهند و همه خود را کابل بنامند.

اين کار مي‌تواند پوزه طالبان برتري طلب را که نمي‌خواهند با مردم افغانستان و حکومت آنان مذاکره کنند، برخاک بمالد.

مردم ما از ياد نبرند که ايستاده‌گي در برابر طالبان که خود را فاتح ميدان نبرد و ديپلماسي مي‌دانند، يک امر ضروري است ورنه، امريکا شايد با اين بازي عاقبت نينديشانه خويش روزگار مردم ما را سياه کند.

رو دادن به طالبان آنان را جسور کرده، روحيه بخشيده و آن‌ها را به گروهي مبدل کرده که گويي در سپيده دم پيروزي خويش اند تا ظفرمندانه وارد کابل شوند و امارت خويش را يک بار ديگر آغاز کنند.

مردم و همه آناني که اميد به روزهاي خوبي براي افغانستان دارند بايد اين نکته را يک بار در محکمه ذهن خويش بگردانند و در مورد آن انديشه کنند تا دير نشود.

امريکا بايد در کنار اکثريت مردم افغانستان قرار داشته باشد. امريکا بايد به ياد داشته باشد که قدرت يابي طالبان به معناي دست شستن از نظام دموکراسي در افغانستان است. همه بايد به طالبان نشان دهند:” ما هستيم و براي امروز و فرداي افغانستان پيشرونده و مترقي مبارزه مي‌کنيم!”

اشتراک گذاری:

نظر بدهید