کمیسیون انتخابات: 9 نامزد ریاست جمهوری به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی می‌شوند

کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که 9 تن از نامزدان ریاست جمهوری به دلیل تخلف‌های انتخاباتی قرار است به کمیسیون شکایت‌های‌ انتخاباتی معرفی شوند.

روزگذشته برخی رسانه‌ها به نقل از مسوولان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گزارش کردند که “تاکنون 46 مورد تخطی انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری از سوی این کمیسیون به ثبت رسیده است.”

کمیسیون انتخابات گفته است که 9 تن از نامزدان ریاست جمهوری به دلیل این که تا کنون  مصارف مبارزات انتخاباتی شان به این کمیسیون گزارش نداده اند، به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده اند.

بر اساس فقره دوم ماده ۷۷ قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مکلف اند، تا از منابع تمویل، حدود و موارد مصارف مبارزات انتخاباتی شان “گزارش دقیق” به کمیسیون انتخابات بدهند. در غیر آن صورت سهل انگاری در این خصوص تخطی انتخاباتی به شمار می‌رود.

عبدال‌عزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گویان کمیسیون انتخابات، به “صدای امریکا” گفته که بر اساس طرزالعمل و لوایح این کمیسیون، باید نازمزدان انتخابات ریاست جمهوری از هزینه‌های مبارزات انتخاباتی شان در جریان یک ماه، به تاریخ چهار تا هشت سنبله به کمیسیون گزارش می‌دادند.

او گفته است: “نه تن از نامزدان ریاست جمهوری که تخلف انتخاباتی را مرتکب شده اند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می‌کنیم.”

کمیسیون انتخابات هرچند از این نامزدان نام نبرده است، اما گفته که به‌شمول تکت‌های انتخاباتی رییس جمهورغنی و رییس اجرایی، شماری دیگر از نامزدان به این کمیسیون گزارش داده اند.

نهادهای ناظر انتخابات نیز بر گزارش از مصارف مبارزات نامزدان تاکید دارند. به گفته این ناظران، اگر نامزدان انتخاباتی از مصارف مبارزات انتخاباتی شان گزارش ندهند، شفافیت این روند آسیب خواهد دید.

گزارش‌های نا نایید شده وجود دارد که شماری از نامزدان ریاست جمهوری چند برابر از حد تعین شده در مبارزات انتخاباتی شان به مصرف خواهند رساند، زیرا بر بنیاد گزارش‌ها از منابع محلی هم اکنون برخی از نامزدان در ولایت‌های کشور در حال خرید رای دهنده‌گان هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید