متحد مي‌شويم و تسليم طالبان نمي‌شويم!

در بحبوحه غوغاي صلح در کشور که هنوز از درون متن‌هاي توافق‌نامه آن ميان امريکا و طالبان چيزي به بيرون درز نکرده است، هراس  از اين که افغانستان بار ديگر به کام اژدهاي خون‌خوار طالبان بي‌افتد و امارت سياه طالباني يک بار ديگر کشور مان را به شب‌هاي سياهي مبدل کند، مردم در هرکجايي صحبت از  اين دارند که اگر باري امريکائيان افغانستان را به طالبان ببخشند، در برابر طالبان و با طالبان چه کنند؟

اما مردم دربسياري از مناطق کشوربه اين باور هستند که طالبان آدم مدني نمي‌شوند و از اين رو مطمين هستند که آنان روش خشن شان را بار ديگر بر مردم اعمال خواهند کرد.

از همين رو مردم سخن از مقاومت در برابر طالبان مي‌زنند و خود را در بسياري جاها آماده جنگي کرده اند که آغاز و انجام آن هنوز معلوم نيست.

هرچند اين جنگ کار آساني نيست و معلوم است که سختي‌ها و دشواري‌هاي زيادي براي مردم بار خواهد آورد، اما چاره يي جز اين نيست و بايد ايستاده‌گي کرد.

از همين رو پس از هجده سال خاموشي و سکوت، احمد مسعود پسر قهرمان ملي ديد و بازديدهايش را در پنجشير از ماه‌ها پيش آغاز کردتا به جاي پدرش زنده ياد احمدشاه مسعود، رهبري جنبش مقاومت مردمي مردم ما را به عهده بگيرد. مردم پنجشير از سراسر اين ولايت دسته دسته ازخورد و بزرگ به او بيعت کردند و او را آمرصاحب ناميدند و به اين ترتيب، زعامت او براي مقاومت مردم ما در راه مقاومت در برابر طالبان مسجل شد.

روزپنجشنبه (14سنبله) ده‌ها هزار تن باشنده‌گان ولايت‌هاي مختلف کشور به ولايت پنجشير رفتند، تا در کنار آرامگاه قهرمان ملي کشور، اين بار به فرزند آن شهيد آمرصاحب احمد مسعود بيعت کنند.

در همايش مردمي که در «سريچه» برگزار شد، مردم ارادت‌مند به قهرمان ملي حمايت‌هاي هميشه‌گي شان را از فرزند قهرمان ملي کشور ابراز داشتند و به اين ترتيب پنجشير يک بار ديگر به عنوان مرکزمقاومت ملي مردم افغانستان برضد طالبان و ديگر گروه‌هاي تروريستي عرض اندام کرد، تا به ياري خداوند اميدگاهي باشد براي آناني که تسليم مرام نامه سياه و شوم طالبان نمي‌گردند.

ما باور داريم احمد مسعود که داراي تحصيلات عالي در انگلستان مي‌باشد توانايي آن را دارد که مردم را به ياري خداوند در مسيري که قهرمان ملي در دوره حياتش رفته بود، استقامت دهد و آن را به پيش‌ببرد.

آن‌گونه که معلوم است طالبان به صلح ايمان و باور ندارند و مي‌خواهند سراسر افغانستان را با زور و جنگ اشغال کنند و آن گاه به روش‌هاي قرون وسطايي خويش بالاي آنان حکومت کنند.

تشکل تازه در پنجشير به دور آمر احمد مسعود که در آن همه فرماندهان مشهور دوره مقاومت نيز حضور دارند يک بار ديگر يأس ونوميدي در دل‌هاي مردم را به اميد مبدل کرد و نماينده‌گان مردم از سراسر کشور از همراهي شان در راه مقاومت برضد طالبان نويد دادند.

مردم خواهان ادامه جنگ نيست، احمد مسعود نيزخواهان جنگ نيست، اما اگر وضعيت در کشور طوري تغيير بخورد که طالبان بخواهند با استبداد و زور بر مردم حکومت کنند، آنگاه مردم متحد هستند و در برابر آنان يک بار ديگر ايستاده‌گي خواهند کرد و معلوم است که زور مردم را کسي ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید