ترمپ با يک لگد خليل‌زاد و طالبان را از خواب بيدار کرد

پس از آن‌که طالبان تروريست فکر تسخير دوباره کشور را داشتند و خواب امارت اسلامی را می‌ديدند و براي برگشت به قدرت لحظه شماری می‌کردند و از همه جريان‌های سياسي تقاضای تسليمي را می‌نمودند و به مردم افغانستان وعده عفو می‌دادند، اما دونالد ترمپ با يک لگد آن‌ها را از خواب بيدار کرد و تمام اميد اين آدم کشان را به يأس مبدل ساخت.

دراين نمايش‌نامه جالب و خنده‌دار؛ زلمی خليل‌زاد نقش مرکزی را بازی کرد و فکر می‌نمود که دور يا نزديک پروسه به اصطلاح صلح يا برگشت طالبان به قدرت و برپايی امارت اسلامی! در کشور متحقق می‌شود و وی‌ (خليل‌زاد )جايزه نوبل صلح را از آن خود می‌کند و به مثل يک قهرمان باقی عمر را در امريکا سپری خواهد کرد.

گرچه در واکنش به اين صلح‌ ذلت‌بار و به قدرت‌ رسيدن طالبان وحشی به قدرت، همه مردم افغانستان نگرانی‌های شان را ابراز داشتند و گروه‌های سياسي، اجتماعی و مدنی به ويژه زنان کشور مخالفت کردند و برخی از شخصيت‌های با نفوذ آماده‌گی شان را به منظور مقاومت ملی نشان دادند، اما جناب خليل‌زاد به اين واکنش‌ها توجه نکرد و تنها به فکر منافع شخصي خودش بود که چگونه ازاين پروسه استفاده کند و برخی حتا گفتند که سازمان استخبارات پاکستان آی.اس.آی

او، را تطميع کرده است تا به نفع سربازان‌شان يعنی طالبان  و به قدرت رسيدن  آن‌ها تلاش کند و مقامات امريکايی را قناعت بدهد که حاکميت دوباره طالبان به نفع شان است.

به همين‌گونه در حالي‌که مذاکرات به اصطلاح صلح با طالبان در جريان بود و مسأله آتش‌بس از آجندای اين گفت‌وگوها وانمود گرديد، اما ديده ‌می‌شد که طالبان بيش‌تر از هرزمان ديگر ددمنش‌تر و وحشی‌تر شده بودند و به هر طرف دهن می‌انداختند و خون‌های زيادی را می‌ريختاندند و به هيچ کس ترحم نداشتند.

اين وحشی گری‌های طالبان سبب شد که برخی از مقامات امريکايی هم از برگشت دوباره هراس‌افگنان به قدرت نگران شوند و از رييس جمهوری خودتقاضا کنند که از معامله با طالبان خودداری و امنيت امريکا را با تهديدهاي جدی مقابل نسازد.

سرانجام ترمپ با يک مانور غير مترقبه ودور از انتظار طالبان را مسخره کرد و گفت که مذاکراه با آن‌ها منتفی است.

اکنون که مسأله مذاکره صلح با طالبان لغو شده است و رهبران طالبان و حاميان داخلي و خارجي شان حيرت زده شده اند که چه شد و چه کنند؟ بايد امريکا ودولت افغانستان در برابر طالبان موضع روشن نظامی اختيار کنند و در نابودسازی شان هرچه زودتر اقدامات جدي را در دستور کار قرار بدهند.

طالبان بازهم برای تلافی اين شکست و رسوايی شان متوسل به بي‌رحمی‌هاي فراواني می‌شوند که بايد پيشاپيش اين حرکات شان در نطفه خنثی و ماشين جنگی طالبان تخريب شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید