حلقاتی در نظام نمی خواهند طالبان نابود شوند!

بنابر گزارش برخی از رسانه ها، قرار است رییس جمهوری امریکا راهبرد تازة نظامی خود را برای افغانستان اعلام بدارد.
ترامپ دیروز گفت که وی تصمیم بزرگ اش را در مورد افغانستان اعلام می دارد و این تصمیم وضعیت بهم خورده افغانستان را بهبود خواهد بخشید.
وی به صراحت گفت، جنگ افغانستان، طولانی ترین جنگ برای امریکا است و باید به این جنگ پایان داده شود.
به همین گونه جان مک کین، رییس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا نیز راهبرد اش را به حکومت امریکا پیش خواهد کرد. وی طرفدار افزایش نیروهای بیشتر نظامی به افغانستان است، اما گفته است برای پیروزی جنگ در برابر هراس افگنان باید به پاکستان به خاطر حمایت نظامیان آن کشور از تروریستان، فشار نظامی و اقتصادی اعمال شود.
پیش از این برخی از مشاوران به رییس جمهور ترامپ مشوره داده اند که جنگ افغانستان باید به کمپنی های خصوصی واگذار شود.
کمپنی بلک واتر از جمله کمپنی های امنیتی است که در جنگ عراق تجربة فراوان دارد و ممکن است که این طرح از سوی رییس جمهوری امریکا مورد پذیرش قرار بگیرد.
در رابطه به تصمیم واگذاری جنگ افغانستان به کمپنی های خصوصی، حامدکرزی رییس جمهور پیشین، واکنش نشان داده است و این تصمیم را تناقض آشکار با حاکمیت ملی کشور و نقض قانون اساسی تلقی کرده است.
این در حالی است که گروه های تروریستی در افغانستان از جمله طالبان و داعشیان، جنگ شان را ابعاد تازه بخشیده اند و دامنه‌ی ظلم و ستم، و حشی گری و جنایات شان گسترش یافته است.
یکی از علل عدم کامیابی نیروهای ملی و امریکایی در برابر طالبان و دیگر هراس افگنان، این است که آن ها در سرکوب گروه های تروریستی قاطع عمل نمی کنند.
پالیسی نظامی و جنگ حکومت افغانستان در برابر گروه های تروریستی از جمله طالبان این بود که چندان با هر ملاحظه یی که است نمی خواهند طالبان سرکوب شوند.
بارها دیده شده است زمانی که نیروهای ملی کشور بر مواضع طالبان حمله ور شده اند، فوراً از مرکز اجازة پیشروی از آن ها گرفته می شود و نمی گذارند طالبان نیست و نابود شوند.
زمانی که طالبان یک منطقه را اشغال می کنند، عملیات نظامی بر علیه آن ها آغاز می شود و سوال اساسی همین جا است که چرا پیشاپیش، امر تعرض بر مواضع طالبان داده نمی شود، در حالی که آن ها بالقوه آمادة عملیات و اشغال برخی از مناطق می باشند.
به گونة مثال، جنگ های اخیر در کندز و سقوط این ولایت به دست طالبان، جنگ در ولسوالی تیوره ولایت غور و میرزا اولنگ سرپل و دیگر ولایت ها چون هلمند و پکتیا نشان می دهد که به نیروهای ملی اجازه حمله و تعرض داده نمی شود و تنها آن ها در حالت دفاعی قرار دارند و گاهی اگر کدام فرمانده اشتباهاً دست به تعرض بزند، فوراً برکنار و یا مجازات شده است.
مجازات فرماندهانی که در سرکوب طالبان عمل کرده اند در زمان حکومت حامدکرزی همواره تکرار شده است. یعنی در دستگاه دولت افغانستان حلقات و کسانی هستند که با تروریستان از نظر فکری همخوانی دارند و حامی طالبان از درون نظام اند.
این ها نگذاشته و نمی گذارند طالبان سرکوب و نیست و نابود شوند و همواره در برابر برنامه های نظامی به بهانه های گونه گون مخالفت و سنگ اندازی می کنند.
با توجه به این ملاحظات، تا زمانی که حکومت در سرکوب طالبان با قاطعیت عمل نکند، بعید است که جنگ حتا امریکایی ها در برابر هراس افگنان نتیجه بدهد و به موفقیت انجامد.
برای پیروزی در برابر طالبان باید آن عده از حلقاتی که در درون دولت صلاحیت های فراوان دارند و از طالبان حمایت می کنند، شناسایی و خلع قدرت شوند در غیر آن، آن ها با هر برنامه یی که طالبان سرکوب شوند، مخالفت خواهند کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید