افزودن مرکز‌هاي بسته در فهرست مرکزهاي باز زمينه سازي براي انجام تقلب!

سيد مصدق

ک عضوکمیسیون انتخابات مدعی شده است که آماری را که از سوی نهادهای امنیتی و مسوولان دفترهای ساحوی کمیسیون انتخابات از ولایت‌ها مبنی بربسته بودن مراکز رای دهی در ولایت‌ها به این کمیسیون ارایه شده، “نادرست و غیر واقعی” است.

محمد عبدالله یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات، روزسه‌شنبه در نشست خبری در کابل، اعلام کرد که مسوولان دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات و مسوولان نهادهای امنیتی، به این کمیسیون گزارش دادند که از میان، ۵۳۷۳ مرکز رای‌دهی، ۴۳۱ مرکز آن بسته است، اما  “از لحاظ موقعیت و امنیت این ولایت‌ها، آمار ارایه شده  واقعی به نظر نمی‌رسد.”

این عضو کمیسیون انتخابات تاکید کرد: “مراکزی که مسدود اعلام شده در ولایت‌هایی هستند که از دید منی‌که در افغانستان زنده‌گی می‌کنم واقعی نیست ودر این موضوع دروغی نهفته است.”

آقای عبدالله همچنان در بخشی از صحبت‌هایش، با اشاره بر این که روند استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات با مشکل روبروست و این روند با تعبیض قومی، زبانی و مداخله‌های بیرونی روبروست، گفت: “افراد غیرقانونی در سطوح بالای دبیرخانه کمیسیون انتخابات وجود دارند، که هم حضور غیرقانونی دارند و هم غیرقانونی استخدام شده‌اند.”

از اظهارات این عضو رهبری کمیسیون انتخابات می‌توان، برداشت کرد که دست‌های پیدا و پنهان در کمیسیون انتخابات و همچنان در نهادهای امنیتی در تلاش مهندسی‌سازی و تقلب انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان هستند.

پیش از این نیز شماری از نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و برخی از نهادهای ناظر از مهندسی سازی نتایج انتخابات ابراز نگرانی کرده و گفته اند “تیم دولت‌ساز” به رهبری محمد اشرف‌غنی با استفاده از امکانات و صلاحیت‌های دولت‌اش در تلاش تقلب در انتخابات است.

آگاهان سیاسی به این باور اند که ناامنی در ولایت‌های کشور درپهلوی آن که زمینه مشارکت باشنده‌گان آن ولایت‌ها را کم رنگ خواهد ساخت، زمینه را برای تقلب و پرکردن صندوق‌های رای دهی برای تیم حاکم “دولت‌ساز”  نیزفراهم خواهد کرد، بنا بر این در صورتی که از روند رای دهی نظارت جدی صورت نگیرد، بیم آن می‌رود که انتخابات ششم میزان، از آن‌چه در انتخابات ریاست جمهوری سال93خورشیدی صورت گرفت، بدتر برگزار شود.

درحالی که گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه طالبان و دیگر گروه‌های مسلح برپنجاه در صد خاک افغانستان تسلط دارند، اما آماری را که مسوولان  دفترهای ساحوی کمیسیون‌ انتخابات و نهادهای امنیتی از مسدود بودن، مراکز رای دهی به کمیسیون انتخابات ارایه کرده اند، هیچ مطابقت ندارد. بنا بر این به نظر می‌رسد، آن‌هایی که در تلاش تقلب و مهندسی سازی نتایج انتخابات هستند، تلاش دارند با استفاده از مراکزی که در واقعیت وجود ندارند و بسته هستند، اما آمارشان در جمع مراکز باز گزارش شده است، تقلب را زمینه سازی نمایند.

هرچند کمیسیون انتخابات، به ظاهریک نهاد مستقل دارای صلاحیت کامل در روند انتخابات‌ها است، اما آگاهان سیاسی، برخی از نهادهای ناظر و شماری از نامزدان ریاست جمهوری به این باور اند که این کمیسیون در امورکارها و انجام برنامه‌ها استقلالیت لازم را ندارند و شماری از اعضای رهبری این نهاد به دستور حکومت به ویژه به “فرمایش‌های محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، کار می‌کنند.”

این که یک عضو کمیسیون انتخابات از دقیق نبودن آمارمراکز  بسته و همچنان زد و بندها در روند استخدام کارمندان کمیسیون سخن، می‌گوید، و تاکید می‌کند که “نهادهای امنیتی گزارش دقیق از مراکز امن ندارند، مراکزی را که زیر تهدید استند مراکز امن گزارش داده اند.”، می‌توان به این نتیجه دست یافت؛ آن‌گونه که برخی از اعضای رهبری کمیسیون انتخابات تاکید بر مستقل بودن این نهاد دارند، چنین نیست و پشت پرده سناریوهای از جانب حلقاتی در درون حکومت تهیه شده که کمیسیون انتخابات باید این سناریوها را عملی کند.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان با آن که تا پس از لغو شدن مذاکرات امریکایی‌ها با نماینده‌گان گروه طالبان در قطر، با پرسش‌های زیادی روبرو بود و بسیاری‌ها به‌شمول شماری از نامزدان ریاست جمهوری به برگزاری انتخابات در زمان تعیین‌شده‌اش باور نداشتند، اما پس از لغو مذاکرات صلح امریکایی‌ها با طالبان، برگزاری این انتخابات قطعی شده است، ولی مسأله تقلب و دست‌برد به نتایج آن به عنوان یک نگرانی جدی در میان شهروندان و سیاسیون مطرح است. و این که آقای عبدالله تاکید می‌کند؛ “اگر مداخلات در کمیسیون انتخابات متوقف نشود، روند انتخابات ششم میزان به شدت آسیب خواهد دید.” را می‌توان زنگ خطر برای بحران انتخابات پیش رو عنوان کرد.

حکومت اما همواره تاکید کرده که کمیسیون انتخابات در کارهایش مستقل است و هیچ‌گونه فشار از جانب حکومت در کارهای این کمیسیون وجود ندارد.

رییس جمهور غنی از کارمندان حکومتی که شامل نیروهای امنیتی و کارمندان ملکی می‌شوند، ظاهراً بارها خواست که در انتخابات ریاست جمهوری شش میزان بی‌طرفی خود را حفظ کنند، اما گزارش‌های وجود دارد که در برخی ولایت‌ها مسوولان اداره‌های محلی به کمپاینران آقای غنی تبدیل شده اند.

گذشته از همه این‌ها در صورتی که ادعای محمدعبدالله عضو کمیسیون انتخابات در مورد آمار غیر واقعی از مراکز بسته در ولایت‌ها درست باشد، می‌توان گفت که ارایه آمار نادرست از مراکز بسته به کمیسیون انتخابات، نخستین برنامه‌ برای مهندسی سازی نتایج انتخابات و تقلب در روز انتخابات است که حلقاتی در درون حکومتی در تبانی با مسوولان دفترهای ولایتی کمیسیون‌ انتخابات در شماری از ولایت‌های کشور از همین اکنون زمینه را برای تقلب فراهم کرده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید