آگاهان اقتصادی: حکومت وحدت ملی اعتبار خود را نزد نهاد‌های کمک کننده از دست داده است

به تازه‌گی ویلیم برد، رییس پیشین بانک جهانی در افغانستان از وجود اختلاف‌ها میان حکومت افغانستان و کمک کنند‌گان بزرگ خارجی به این کشور خبر داده است.
او، علت آغاز این اختلاف‌ها ارایه یک جانبه پیشنهادها برای بهبود اقتصادی افغانستان از سوی حکومت افغانستان به نشست‌های جهانی و نیز تغییرات ناگهانی در وزارت‌های کلیدی از جمله وزارت‌های مالیه، تجارت و صنایع و معادن و پترولیم از سوی رییس‌جمهورغنی می‌داند؛ تغییراتی که به گفته او در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاحات نه بل اقدام سیاسی پنداشته می‌شوند.
رومل اتل، استاد دانشگاه و آگاه اموراقتصادی به خبرگزاری “جمهور” گفته است: “در 18 سال گذشته بانک‌ جهانی و کشور‌های بزرگ جهان کمک زیاد برای رشد اقتصادی و بهبود حکومت داری در افغانستان انجام داد، ولی حکومت‌های افغانستان نتوانستند از این کمک‌ها برای رشد اقتصادی افغانستان استفاده اعظمی کنند.
او، با بیان این که حکومت وحدت ملی نزد نهاد‌های کمک کننده جهانی بی‌اعتبار شده، گفت:” حکومت افغانستان به دلیل نداشتن یک سیستم منظم راپوردهی و موجودیت اختلاس کمک‌ها در نهاد‌های ارشد حکومتی عامل اصلی این بی‌اعتمادی است که پیامد‌های ناگواری برای رشد سرمایه گذاری درافغانستان دارد”.
این آگاه امور اقتصادی گفت: ” بی‌اعتمادی جامعه جهانی نسبت به مردم افغانستان، کمترشدن سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در افغانستان، قطع شدن کمک‌ها و از دست دادن اعتبار حکومت در نزد نهاد‌های کمک کننده از  تاثیرات منفی این اختلافات می‌باشد”.
آقای اتل خاطر نشان کرد که بی توجهی حکومت‌های افغانستان در مصرف کمک‌های خارجی تاثیر بسیار منفی را بالای حکومت آینده افغانستان نیز خواهد داشت حکومت آینده افغانستان نیز در نزد نهاد‌های بزرگ کمک کننده مورد اعتماد نخواهد بود.
به گفته او، با وضعیت پیش آمده حکومت آینده افغانستان برای دو سال قربانی این بی‌اعتمادی شده و نمی‌توانند از کمک‌های خارجی بهرمند شوند.
آقای اتل همچنان گفت:”حکومت آینده افغانستان حداقل دو سال دیگر برای جلب اعتماد نهاد‎های کمک کننده خارجی و محو فساد و اختلاس در داخل حکومت باید زمینه‌سازی کند تا از کمک‌‌های میلیاردی جامعه جهانی برخودار شوند درغیر آن رشد اقتصادی افغانستان برای پنج سال آینده به صفر خواهد رسید.”
استاد سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل و آگاه اموراقتصادی به این باور است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تحت دیدگاه حکومت امریکا عمل می‌کنند.
او، گفته است: ” در حال حاضر میان حکومت وحدت ملی و امریکایی‌‎ها تفاوت دیدگاه و تضاد منافع به وجود آمده است در این شرایط ممکن است بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برخی فشار‌ها را بالای حکومت افغانستان بوجود بیاورد ولی به طور قطع حکومت افغانستان را تحریم نخواهد کرد”.
استاد سیحون با بیان این که افغانستان نیاز بیش‌تر به کمک‌های جامعه جهانی دارد گفت:” یک اندک تغییر سیاسی در افغانستان می‌شود به راحتی مسله اختلافات بوجود آمده را حل کرده و اقناع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را بدست آورد، اما حکومت فعلی افغانستان فاقد این ظرفیت است”.
این درحالی که سه روز پیش نیز مقام‌های وزارت خارجه امریکا، به دلیل ناکامی حکومت افغانستان در مقابله با فساد اداری و عدم مدیریت مالی کمک 160 میلیون دالری را که برای پروژه انرژی درافغانستان اختصاص داده بود را لغو کردند.

جمهور

اشتراک گذاری:

نظر بدهید