مردم توان بحران بیش‌تر از این را ندارند!

سرمقاله

در حالی که سه روز از برگزاری انتخابات سپری شده است، سرنوشت آرای چند ولایت هنوز معلوم نیست. دلیل آن عدم فعال بودن شبکه‌های مخابراتی خوانده شده است که می‌تواند پرسش برانگیز باشد. معلوم نیست در عصر تسخیر سیارات چرا ما نمی توانیم ارقام آرای مردم را به مرکز ارسال بداریم.

مردم تا شام دیروز از مجموع کل آرای استعمال شده آگاهی ندارند. از جانبی آرای شماری از ولایت های کوچک که اوضاع امنیتی در آن خراب می‌باشد، بیشتر از ولایت‌های کلانی مانند هرات اعلام شده است که این نکته نیز می‌تواند قابل تأمل و درنگ باشد.

مردم امیدوارند که هر چه زودتر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به این موضوع بسیار مهم توجه بدارد.

مردم توقع دارند که نتایج بررسی‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به سرعت کارهای خود را انجام بدهند و کمیسیون انتخابات نیز به زودترین فرصت مجموع آرای استعمال شده را به مردم اعلام کنند.

از گزارش‌هایی که کمیسیون انتخابات نشر کرده است برمی‌آید که نتیجه اولیه انتخابات پس از حدود یک ماه اعلام خواهد شد.

این نکته نیز قابل نگرانی می‌باشد، زیرا انتخابات ریاست جمهوری این بار شفاف تر برگزار شده است و شکایت‌های انتخاباتی نیز بیش‌ترین شکایت‌های تخنیکی بوده است.

از این رو به باور همه بررسی شکایت‌ها نباید بیش‌تر دوام کند. مردم از انتخابات های گذشته دل‌خوشی ندارند و به این سبب نگران وضعیت هستند که مبادا این بار نیز بحرانی برای نتایج انتخابات ساخته شود و بار دیگر مشکلات گذشته نیز تکرار گردد.

از این رو کمیسیون‌های انتخاباتی باید به نگرانی‌ مردم پایان بدهند و روند امور محولۀ خویش را سرعت بخشند تا به وضعیت موجود پایان داده شود و سرنوشت حکومت معلوم گردد.

افغانستان وضعیت ناگوار و خظرناکی دارد. توجه به وضعیت امنیتی و جلوگیری از حملات دشمن درشهرها و ولسوالی‌ها، توجه به وضعیت اقتصادی، وسیاسی کشور بسیارمهم است.

آشفته‌گی‌های سیاسی در چند ماه گذشته، سبب مشکلات فراوانی در دستگاه حکومت و افزایش بد امنی‌ها در کشور گردیده است. حکومت جدید باید به سرعت به امور محوله کشور توجه کرده و کشور را از وضعیت کنونی نجات بدهد.

اعلام زودتر نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری این امور را سرعت می‌بخشد و سبب آرامش نسبی در میان مردم و تسریع امور کشور می‌گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید