راي بدون بايومتريک تقلب و خيانت ملی

چگونه‌گی انتخابات رياست جمهوری در کشور با گذشت هر روز جنجالی‌تر می‌شود. رهبران دسته‌های انتخاباتي هرکدام در نشست‌های خبری و يا ظاهر شدن در رسانه‌ها از پيروزي شان سخن می‌زنند و گاهی به يک‌ديگر توهين می‌کنند. در صفحات فيس‌بوک که کاربران به مسايل انتخاباتي می‌پردازند جز نفرت پراکنی چيزی ديگر به مشاهده نمی‌رسد که بسيار مايه شرم است.

آن‌عده از رهبران دسته‌های انتخاباتی که به دفاع از تيم شان با تمام احساسات در موضع قرار می‌گيرند فقط منافع شخصی شان مدنظر آن‌ها است که چگونه به منصب قدرت وثروت برسند و يا اين‌که منصب، ثروت وقدرت شان را چگونه حفظ کنند. آن‌ها به هيچ صورتی به منافع ملي کشور متعهد نمی‌باشند و از تمام ترم‌هاي مدنی و مسايل مردم‌سالاری استفاده ابزاری می‌کنند و می‌خواهند با رسيدن به قدرت و يا حفظ قدرت، جيب‌های شان را پُرکنند و در صورت بالاگرفتن تنش، با بکس‌های دالر از کشور فرار کنند.

گذشته ازاين موضوع، کميسيون انتخابات براي جلوگيری ازتقلب، فيصله کرد که تنها رای بايومتريک را مدار اعتبار قرار می‌دهد.

اين فيصله کميسيون انتخابات مورد استقبال همه نهادهای سياسي و مدنی قرار گرفت و اميدواری را به وجود آورد که ممکن است در اين انتخابات، رييس جمهوری به رای مردم به اريکه قدرت برسد.

اما ديروز رييس مجلس سناي کشور که مرجع قانون گذار می‌باشد، به صراحت اعلام داشت که راي بدون بايومتريک را نيز بالای کميسيون انتخابات می‌قبولاند.

اين درحالی است که در رسانه‌های ديداري و شبکه‌های اجتماعي تصاويری نشر می‌شود که گويا تعدادی در روز انتخابات دست به تقلب می‌زنند و صندوق‌ها را با رای تقلبي پُر می‌کنند.

گرچه تا اکنون درمورد اين تقلب‌ها که سروصداهای زيادي را خلق کرده است مراجع رسمي اظهار نظرنکرده اندو کميسيون‌های انتخاباتي گفته اند که متعهد به شفافيت انتخابات می‌باشند و رای پاک را از رای ناپاک وتقلبی تفکيک می‌کنند و تسليم زور نمی‌شوند،اما جناب رييس مجلس سنا با اظهار نظر خود کميسيون را تهديد کرده است که رای بدون بايومتريک (يعنی رای تقلبی) را هم بپذيرند.

از زورگويی و قلدری آقای مسلميار چنين برداشت می‌شود که تقلب‌های بسيار سازمان يافته، در انتخابات رياست جمهوری صورت گرفته است و اکنون وی با استفاده ازنفوذ دولتی خود می‌خواهد اين تقلب‌ها در سيستم داخل شوند، تا زحمات جناب ايشان به هدر نرود !!.

با توجه به همين ملاحظات، بايد نهادهای انتخاباتی بيشتر از پيش احساس مسووليت کنند و نگذارند برخلاف فيصله کميسيون انتخابات، مخالفان جمهوريت و مردم‌سالاری، تصاميم واغراض ضد منافع مردم و کشور را به کميسيون‌ها بقبولانند و روند انتخابات و رای مردم را بار دیگر در معرض ناباوري‌ها و بي اعتمادی‌ها قرار بدهند.

قابل گفتن می‌دانيم که اگر در اين دور باز هم تقلب‌ها جاي رای پاک مردم را بگيرند، ديگر مردم افغانستان هرگز به نظام مردم‌سالار وانتخابات در کشور باور نخواهند کرد و مسووليت اين خيانت ملی متوجه کسانی خواهد بود که ازتقلب دفاع می‌کنند و می‌خواهند با نيرنگ و فريب به قدرت برسند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید