آتش بس پیش شرط اصلی مذاکرات صلح باشد!

روز پنجشنبه هفته گذشته یک هیأت دوازده نفری طالبان وارد پاکستان شد و با تعدادی از مقام‌های آن کشور دیدار و ملاقات کرد. این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد نیز وارد پاکستان شده است و ممکن است وی هم با هیأت طالبان دیدار داشته باشد. این دیدار طالبان با مقام‌های پاکستانی پس از سفرعمران خان نخست وزیر آن کشور به امریکا زمینه سازی شده و گفته می‌شود که نخست وزیر پاکستان در ملاقات خود با ترمپ رییس جمهوری امریکا، تقاضا کرده که مذاکرات صلح با طالبان را دوباره نماینده امریکا با طالبان آغاز کند.

این در حالی است که مذاکرات امریکا با طالبان با یک تویت رییس جمهوری امریکا متوقف شد. به همین گونه متن توافق‎نامه گذشته زلمی خلیل‌زاد با طالبان که پس از گذشت چند ماه مذاکرات آماده شد، اما نهایی نگردید با واکنش تند حکومت و مردم افغانستان مقابل گردید و بیش‌تر چهره‌های سیاسی افغانستانی از ماهیت متن مسوده توافق‎نامه انتقادهای شدید کردند و گفتند که زلمی خلیل‌زاد در این توافق‌ امتیازهای بیش از حد به طالبان داده است.

گروه طالبان نیز به این فکر بودند که امریکایی‌ها از افغانستان بیرون می‌شوند و آن‌ها با زور نظامیان پاکستانی و کمک شیخ‎های عرب دوباره افغانستان را زیر نام ایجاد امارت اسلامی اشغال می‌کنند. توقف مذاکرات با تویت ترمپ، طالبان را از خواب رسیدن به قدرت عام و تام بیدار و تیرشان به هدف اصابت نکرد. اکنون که قرار است مذاکرات با طالبان دوباره آغاز شود، نباید خلیل‌زاد اشتباهات گذشته‌اش را تکرار کند و مردم افغانستان را آماده بلعیدن برای نظامیان پاکستانی نماید. به همین گونه دیدار نماینده گان طالبان با مقام‌های پاکستانی درحقیقت ملاقات مزدور با بادارش است و طالبان گروهی اند که به دستور نظامیان پاکستانی می‌جنگند، اهداف خصمانه آن کشور را در افغانستان دنبال می‌کنند و بدون استیذان نظامیان پاکستانی نه صلاحیت مذاکره را دارند و نه تصمیم صلح را گرفته می‌توانند.

با توجه به این ملاحظات اگر قرار باشد که مذاکرات صلح دوباره آغاز شود، باید آتش بس سرتاسری پیش شرط اصلی مذاکرات صلح باشد و طالبان تعهد کنند از کشتن انسان‌های بیگناه و ریختاندن خون زنان، کودکان و محاسن سفیدان دست می‌بردارند. در غیر آن مذاکرات صلح با طالبان که سرانجام منجر به اسارت مردم در دست طالبان شود، با مخالفت شدید همه‌ی مردم کشور مقابل خواهد شد و این تصمیم و توافق اگر تحمیل هم شود، سرآغاز جنگ‌های دیگر زیر نام «مقاومت ملی» خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید