افغانستان هنوز هم مرکز اصلي شبکه القاعده است!

طالبان در جنگ بر ضد دولت افغانستان تنها نیستند. این گروه در حالی حمایت پاکستان را با خود دارد، کلیه گروه‌های تروریستی که در منطقه وجود دارند نیز در کنار طالبان هستند و بر ضد دولت افغانستان درجنگ اند و مردم ما و نیروهای امنیتی و دفاعی ما را به شهادت می‌رسانند.

روشن است که جنگ جویان ایغور، تاجیکی، اوزبیکستانی، عرب وچیچنی وپاکستانی ساله است که تفنگ طالبان را در دست دارند و با آن به اصطلاح داعیه جهادشان را به پیش می‌برند.

از شمار گروه‌های تروریستی ای که درکنار طالبان قرار دارند، سازمان القاعده که اینک ایمن‌الظواهری آن را رهبری می‌کند و بسیارخطرناک و سازمانده است، نیز درحمایت ازطالبان ایستاده اند و جنگ‌جویان آن‌ها در بسیاری از جبهات با طالبان یک دست به عملیات علیه دولت افغانستان می‌نند.

القاعده بیش از بیست و پنج سال است با طالبان پیوند دارند و رهبر مقتول شان اسامه نیز از افغانستان عملیات یازدهم سپتامبر در امریکا را رهبری کرده بود.

دو روز پیش رهبر شبکه القاعده برای هند، درعملیات نیروهای دفاعی کشور در هلمند در حالی کشته شد که با او تعدادی از جنگ‌جویان طالبان نیز موجود بودند و کشته شدند.

این مسأله گواهی می دهد که طالبان هنوز با القاعده طراح عملیات‌های ویژه تروریستی در افغانستان می باشد و هنوز این گروه به عنوان تهدیدی علیه جامعه جهانی می‌باشد.

این در حالیست که طالبان در توافقات شان با امریکا تعهد کرده بودند که روابط شان را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی قطع می‌کنند.

موجودیت رهبرشبکه القاعده برای هندوستان درهلمند به معنای آن است که هنوز افغانستان مرکز اصلی شبکه القاعده است که طالبان نیز آنان را یاری می‌رسانند.

طالبان هرگونه تعهدی را در این زمینه رعایت نمی کنند. مردم ما به یاد دارد که طالبان پس از یازدهم سپتامبر از تحویل دهی اسامه بن لادن به امریکا خود داری کرده و آن را مهمان خود خواندند.

حالا نیز اگر این گروه توافقی در قطع ارتباط با القاعده داشته باشد، به آن پابند نخواهد مان، زیرا جنگ‎جویان این گروه تروریستی بهتر از افغانستان جایی برای پناه گاه ندارند.

شکی نیست که تروریستان دیگر عرب نیزهمین اکنون در کنار طالبان می جنگند و این امر پوشیده نیست.

ما باور داریم که طالبان بازوهای جنگی خویش را هیچ گاه از دست نخواهند داد. کلیه تروریستان همراه با طلبان کمر به ویرانی کشور و کشتار بیرحمانه مردم بسته اند. این نکته را باید همه کشورهای دوست افغانستان  بدانند و باور داشته باشند که طالبان خود تروریستان خطرناکی است که بیش از بیست سال می‌شود مردم ما را می‌کشند و کشور را ویران می‌کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید