با ساخت بند شاه توت، مشکل آب آشاميدني کابل مرفوع مي‌شود

وزارت انرژي و آب مي‌گويد، ساخت بند شاه توت بر فراز درياي کابل مي‌تواند نيازمندي‌هاي بسياري باشنده گان کابل را به آب آشاميدني مرفوع سازد.
عبدالبصير عظيمي سخنگوي اين وزارت ديروز به رسانه ها گفت که کار ديزاين اين بند به پايان رسيده و کشور هند و بانک جهاني آماده سرمايه گذاري در اين بخش هستند.
به گفتة وي، حکومت انتظار دارد که هر چه زودتر کار ساخت آن آغاز گردد.
بند شاه توت در منطقه للندر ولسوالي چهار آسياب بر فراز يک شاخه درياي کابل ساخته مي‌شود.
به گفتة وزارت انرژي و آب، کار ساخت اين بند 5 سال زمان خواهد گرفت هزينه آن 235 ميليون دالر تخمين شده‌است.
سخنگوي اين وزارت مي‌گويد که اين بند ظرفيت ذخيره 150 ميليون متر مکعب آب را خواهد داشت و ممکن 2 تا 5 ميگاوات برق نيز از آن بدست آيد.
به گفتة وزارت انرژي و آب با ساخت بند شاه توت، خطوط انتقال آب به بخش‌هاي مختلف شهر کابل مي‌تواند نيازمندی هاي نزديک به دو ميليون باشنده را مرفوع سازد.
کار ديزاين اين بند شش سال پيش به يک شرکت ايراني سپرده شده بود.
در کنار اين باشنده گان کابل تا ماه سنبله سال روان از آب، بند برق شکر دره در شمال کابل که بند برق شاه و عروس نيز به آن مي‌گويند بهره مند خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید