تنها مشکل قاچاق دارو نیست جناب وزیر سکتورصحت با مشکلات جدی روبروست!

مرزبان

وزارت صحت‌عامه کشور گفته است که 30 درصد قاچاق ادویه زیرکنترل  این وزارت در آمده و همچنان تولیدات داخلی ادویه هم به 20 درصد رسیده است.

فیروزالدین فیرزو وزیر صحت‌عامه که روزچهارشنبه در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان، صحبت می‌کرد، سرحدات بازکشور را زمینه ساز برای ورود قاچاق داروی بی‌کیفیت به کشور خوانده، گفت که با وجود این چالش، آن‌ها تلاش‌ کرده اند، جلو 30 تا 40 درصد قاچاق دارو به کشور را زیر کنترل درآورند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر بنیاد شکایت‌های شهروندان کشور، تنها بی‌کیفیت بودن دارو در دواخانه‌های شهر نیست، بل سکتور صحت در افغانستان با مشکلات بسیار جدی روبروست که از جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از دواخانه‌ها در ولایت‌های کشور داروهای تاریخ تیر شده را بالای مریضان به فروش می‌رسانند و همچنان شفاخانه‌های خصوصی نیز از اندک‌ترین معیار برخوردار نیستند و وضعیت در بیش‌تر شفاخانه‌های دولتی نیز بدتر از آن است که ماموران تان برای شما گزارش می‌دهند.

آقای فیروز در مورد ادویه بی‌کیفیت هم گفت که وزارت صحت با کشورهای ایران و پاکستان توافق‌نامه‌های را امضا کرده که بر بنیاد آن، ادویه صادراتی به افغانستان باید از سوی وزارت‌های صحت عامه دو کشور تأیید شوند که این مسأله بالای کیفیت دوا تأثیر جدی می‌تواند داشته باشد.

اما بر بنیاد گزارش‌های نا تأیید شده، بیش‌تر بازرگانان افغانستان از کشورهای هند، پاکستان، ترکیه و ایران دارو وارد می‌کنند، برای کمپنی‌های دواسازی در آن کشور‌ها داروهای کم کیفیت را فرمایش داده و با قیمت بسیار ارزان آن را خریداری به افغانستان وارد می‌کنند که این مسأله سبب شده است، کسانی به بیماری های بسیار عادی مبتلا می‌شوند، با وجود مصرف جدید پاکت دارو صحت یاب نمی‌شوند.

هرچند وزیر صحت عامه کشور، مدعی است که بین 30 تا 40 درصد جلو قاچاق داروهای بی‌کیفیت به کشور را گرفته اند، اما این آمار واقعی به نظر نمی‌رسد، زیرا بر بنیاد گزارش‌ها اکثر داروهای که در ولایت‌های مرزی کشور، از کشورهای همسایه وارد می‌شوند، قاچاق هستند و این داروها بسیار بی کیفیت و حتا بر بنیاد گزارش‌ها در برخی مناطق دواخانه‌ها داروهای تاریخ تیر شده را نیز بالای مریضان به فروش می‌رسانند.

به باور آگاهان بخشی از این مسأله که خدمات بهداشتی در افغانستان بهبود پیدا نکرده و با گذشت هر روز در برخی شفاخانه‌های خصوصی بدتر هم شده، بر می‌گردد به فساد اداری و رشوه ستانی در میان کارمندان وزارت صحت عامه وجود دارد، زیرا دولت به ویژه وزارت صحت نظارت چندانی از فعالیت شفاخانه‌های خصوصی ندارد و اگر تیم‌های بررسی هم دارد، آن‌ها بیش‌تر مصروف گرفتن رشوت از مالکان شفاخانه‌های خصوصی هستند تا آن که خدمات و کار شفاخانه‌ها مورد بررسی قرار دهند.

با وجودی که در 18 سال گذشته میلیاردها دالر در بخش سکتور صحت از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان کمک شد، اما در حال حاضر شفاخانه‌های دولتی در وضعیت بسیار بد قرار دارند و بسیاری از مالکان شفاخانه‌های خصوصی نیز، تنها به درآمد و عواید خود فکر می‌کنند و خدمات شان در حد بسیار پایین و غیرمعیاری قرار دارد.

بسیاری از شفاخانه‌ها دولتی در ولایت‌ها و ولسوالی‌های کشور، داکتر ندارد و حتا در برخی مناطق یک نرس کار داکتر را انجام می‌دهد.

در شفاخانه‌های خصوصی نیز بیش‌تر افرادی کار می‌کنند که تنها از دانشگاه‌های طبی سند گرفته اند، اما بر بنیاد شکایت‌های که صورت گرفته، این افراد توانایی تشخیص بیماری را ندارند، بنا بر این بسیاری از کسانی که یک بیماری مبتلا می‌شوند، برای درمان شان مجبور می‌شوند به کشورهای، پاکستان، هندوستان و ترکیه و و و بروند.

داستان‌های وجود دارد که، یک مریض سال‌ها به خاطر درمان در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان سرگردان بوده، اما بیماری‌اش را داکتران نتوانسته اند تشخیص نمایند، اما این بیمار وقتی به هند مراجعه کرده در ظرف چند هفته صحت‌یاب شده و به کشور برگشته است.

فساد اداری و رشوه‌ستانی کارمندان و مفتشان وزارت صحت‌عامه از شفاخانه‌های خصوصی به گفته‌ی شماری از شهروندان کشور، سبب شده است که مالکان این شفاخانه‌ها به صورت غیرمعیاری فعالیت نمایند و پول‌های هنگفت را از بیماران بگیرند.

وزیر صحت‌عامه در خصوص کیفیت عرضه خدمات صحی، کمبود بودجه این وزارت را عامل اصلی این مشکل خوانده، گفت که بودجه این وزارت 5 دالر فی سال برای بیماران در افغانستان در نظر گرفته می‌شود، در حالی که این مبلغ درکشورهای همسایه سالانه 50 دالر برای هر بیمار است؛ اما با آن‌هم “در شفاخانه‌های آنان سگ می‌گردد و در شفاخانه‌های ما موش که باید بگردد.”

به گفتۀ او، هم اکنون 2740 مرکز صحی در سراسر کشور فعالیت دارد که به شکل دوامدار به مردم خدمات صحی ارایه می‌کنند.

آقای فیروز همچنین گفت که معاش‌های کارمندان صحی با یک فورم جدید از سوی این وزارت پرداخته می‌شود؛ بربنیاد این فورم جدید کارمندان بر اساس کاری که انجام می‌دهند مستحق 80 درصد، 100 درصد و تا 120 درصد معاش می‌شوند.

دلایلی را که وزیر صحت‌عامه عامل پایین بودن خدمات بهداشتی عنوان می‌کند، به باور آگاهان چندان هم توجیه پذیر نیست، زیرا یک‌سر کارهای است که بدون پول هم می‌شود آن‌ها را انجام داد، به نمونه مثال در بسیاری از شفاخانه‌های دولتی برخورد داکتران با بیماران بسیار زشت وتوهین آمیز است و بارها شکایت‌های بیماران و بیمارداران از برخورد ” ناصواب” داکتران با آن‌ها رسانه‌یی شده است، اما هیچ نظارتی در این خصوص وجود ندارد، بنا بر این می‌توان گفت که این موضوع با معاش کم و نبود امکانات ربط  چندان هم ندارد، تنها چیزی که لازم دارد مدیریت و نظارت دقیق است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید