یک عضو شورای ولایتی کابل: رییس جمهور غنی احترامی به رأی ملت نگذاشت

در یک سال اخیر به رییس جمهور غنی اتهام وارد است که انحصار گرا است و با خودکامه گی پیش
می رود.
نقیب الله هاشمی، عضو شورای ولایتی کابل در زمینه گفت، ملت به خاطر این که از چنگ مافیا و زورمندان رها شوند به اشرف غنی برای این که متفکر دوم جهان است رأی داداند. اما اشرف غنی اعتنا و احترامی به رأی مردم نگذاشت. سه سال و نیم گذشت اما هیچکدام از وعده های حکومت را برای مردم عملی نکرد.
آقای هاشمی، معتقد است مردم انتظار زیادی از اشرف غنی داشتند.
وی افزود: چشم امید ملت و مردم به رییس جمهور خیلی زیاد بود. بنابراین، باید در سیستم رهبری یا مدیریت خود سیاستی را دنبال می کرد که حداقل بتواند اگر صد در صد و یا هشتاد درصد نتواند وعده های خود را عملی کند، حداقل بیست درصد از وعده های داده شده به مردم را عملی می کرد. اما حالا مشاهده می شود که نسبت به گذشته به بحران شدید رفته و این حالتی که در افغانستان به وجود آمده است به این ساده گی ها قابل اصلاح نیست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید